Ολοκληρωμένο

Looking for an experienced techie to help me install a tool in my VPS

Looking for an experienced techie to help me install a tool in my VPS. Should have knowledge on below items.

Linux/Unix OS

Apache 1.3 or 2.x

Apache mod_rewrite module

PHP 5.1.4+

MySQL 5.0.3+

cURL with Curl SSL Support/OpenSSL Support

Zend Optimizer 2.6+

Ικανότητες: Apache, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, MySQL, PHP, Zend

Περισσότερα: centoos vps install zend, centos vps install apache, filemaker pro server install help, phpmydirectory install help, probid install help, facebook clone install help, vps install vmware, flash templates install help, phorum install help, vps setup help, aedating install help, scratch card generator install help, oogie powerpoint install help, vps install yum, esxi install help

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 8 αξιολογήσεις ) Chennai, India

Ταυτότητα Εργασίας: #11795229

Ανατέθηκε στον:

dkokmadis

Hello from Greece, Wha ta exactly you want to install? Would you like to have a chat? Best Regards, Dimitris

$50 USD σε 1 μέρα
(57 Αξιολογήσεις)
4.9

13 freelancers are bidding on average $118 for this job

codetrance

Do you have just plain OS with no content on board?. I'm looking forwards to your response. Thank you.

$60 USD σε 1 μέρα
(101 Αξιολογήσεις)
6.1
arityinfoway

Hello Sir, I have gone through your requirements is Looking for an experienced techie to help me install a tool in my VPS. we brief and understand your idea and preference for job as you are looking for. I have m Περισσότερα

$168 USD σε 3 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
6.0
romanapanovich

Hi) What kind of tool? Lets start. Give me SSH please and describe full task ---------------------------- ----------------------------

$120 USD σε 1 μέρα
(16 Αξιολογήσεις)
5.2
FutureTechno1

Hi there, I’d like to be considered for your job position. I’m a Software Developer with a strong background developing android & web application. I can turn your requirement in a way that represents your brand and Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.9
sr33raj

hello sir i can install all the packages on your server within 2 hours

$30 USD σε 0 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
4.7
anik333

Hi, I'm experienced with linux VPS management and setup. Please let me know the tool you need, I will be able to install. Thanks,

$200 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.0
haseeb007

hi there, i can help you out. i own a web hosting site and i have done this sort of things. lets discuss this in chat. regards

$155 USD σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
3.9
sachinkumar19

A proposal has not yet been provided

$100 USD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
3.3
andyzasl

Message me

$150 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
3.5
globalitprovider

Global IT Providers (GIP) is an established, Cloud Infrastructure Management, Server Administration, IT Support Services, Web Hosting, Web Development, Hosted Exchange Services or Office 365 Server. Carefully studying Περισσότερα

$77 USD σε 0 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.2
ahmedkbn

Hi, I am well familiar with the setup of the tools you mentioned above. Are you looking to setup a php/mysql application using these tools? Thanks Ahmed

$155 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.0
ankitd86

Hi I have gone through the details of the post.I’m very interested in your job post as i am having more than 4years of experience in Linux based Hostings, Apache, Nginx, Mysql, Cpanel, Plesk, Zend, AWS and other Cl Περισσότερα

$111 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0