Ολοκληρωμένο

List of all countries in the world in a text file

Ανατέθηκε στον/στην:

vw7992517vw

Hey, As it is work of researching on web and put data in file. I can do that work for you in jst 35$ . Thnks & Welcome

$35 USD σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.1

103 freelancers are bidding on average $116 for this job

TypingxpertRehan

can you share me the text file to check? thanks........................................................!

$250 USD σε 2 μέρες
(1155 Αξιολογήσεις)
8.9
jeweljitu

"Dear Employer, I need to discuss with you more about the project?. I am a highly trained Data Entry, Research, Web search, Web scrape, Product Add Any Type Of eCommerce Cart, Expert with great knowledge of Excel and Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(1100 Αξιολογήσεις)
8.6
jubair7

Experienced FREELANCER HERE to work for your project. Let's discuss more and finalize the project and cost. Feel free to ask me questions, if any. I look forward to work with you. Have a good day and stay fine :- Περισσότερα

$200 USD σε 5 μέρες
(324 Αξιολογήσεις)
7.8
bdmultitech

Hello, Expert here. Ready to start immediately. Let me do this work with perfection, accuracy and according to your requirements, please contact with me so we can discuss further about the project. Waiting for your Περισσότερα

$190 USD σε 3 μέρες
(264 Αξιολογήσεις)
7.2
ponnarasiBabu

In order to make your project a success, you need someone who has ample knowledge and a keen eye for detail, both of which I have. However I would require more details of the work. So i hope you would open a PM to disc Περισσότερα

$277 USD σε 5 μέρες
(362 Αξιολογήσεις)
7.2
Webxpert4u

Hello, I am ready to extract all Country, State and City names using python/scrapy/django script. I will create script using mapping and it will extract all data.. LETS CHAT.. I'm using python/scrapy/django for a Περισσότερα

$210 USD σε 3 μέρες
(210 Αξιολογήσεις)
7.3
Eagles90

Dear Client, We are interested in your project and ready to go for it. We are experienced team and we can get it done in short time. Can we discuss the details if you are around? I look forward to hearing from Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(97 Αξιολογήσεις)
6.9
pandey2008

Hello sir,we have 8 member team and we can start the work right now just check my review u can see and u never disappointed with my work quality,delivery and price. Awaiting your [url removed, login to view]

$155 USD σε 3 μέρες
(443 Αξιολογήσεις)
7.2
Shah101

Hello, I have read your requirements and ready to start ASAP. Let me know if you have any questions. Best Regards, Ali

$120 USD σε 4 μέρες
(316 Αξιολογήσεις)
6.7
senthill10

Hi there, ** Start Immediate. Unlimited Revisions *** * Standard compliant * Tested on all major browser * You can ask for unlimited revisions * 100% satisfaction Guarantee My Sample Work : ht Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
6.4
phpprogramming

5+ years experience in PHP, MySQL, Javascript, eCommerce, CodeIgniter and WordPress. [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] Περισσότερα

$111 USD σε 2 μέρες
(199 Αξιολογήσεις)
6.8
BithiXpert

Hello Dear, I am an expert in Data Entry, Database Administration, PHP, Programming and I am really interested in your project. I am available to start working on it now. I work efficiently and will finish in a timely Περισσότερα

$200 USD σε 5 μέρες
(209 Αξιολογήσεις)
6.6
rangacbe

Hi, Thanks for the opportunity to bid on this project. I have done such data gathering and research in the past for various clients so that I will provide good service. Regards, Jai

$155 USD σε 8 μέρες
(261 Αξιολογήσεις)
6.7
$155 USD σε 3 μέρες
(172 Αξιολογήσεις)
6.5
facebooklikes007

Countries Database - Sample Lists ------- [url removed, login to view]

$150 USD σε 2 μέρες
(137 Αξιολογήσεις)
6.4
$250 USD σε 3 μέρες
(124 Αξιολογήσεις)
6.3
phpfreelancer86

Hello Sir, I've reviewed your requirement and I'm ready to work with you. I will provide quality work as well full support for any query. I'm giving you trust for good quality work. Please contact me here or via Περισσότερα

$88 USD σε 3 μέρες
(147 Αξιολογήσεις)
6.1
sadikonline

Dear Hiring Manager, I am very interested in this project. I have good experience in Data Entry & Internet Research. I am ready to provide the best quality work. ***Please contact me to discuss more details.** Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(83 Αξιολογήσεις)
6.1
rabiasagi

I would love to do sample work. I have understood your Project. I complete every task with 100% accuracy. I m available for 8 hrs daily 7 days a week

$55 USD σε 3 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
5.9
sonarkaushik

Sir,      I am well versed in this kind of jobs and can do your project as per requirement. I have over 8 years of experiences. I am very much able to work on this. ***I am ready to start Waiting to hear from you. Περισσότερα

$111 USD σε 4 μέρες
(112 Αξιολογήσεις)
6.4