Ακυρώθηκε

Laravel website development . -- 2

Hello.

We are in quick need of a Stock website for photos and videos In laravel.

It should have following features :-

Admin side: -

- Manage users

- Manage videos

- Manage images

- Manage files in manage videos/image/files admin can moderate these and can delete as well Front site

User :-

- signup/registration

- my images and video / files section

- my profile section there user can add his paypal id to get donation

- guest user can downlad the images and videos

- search images and videos on tags basis

- listing of videos and images with paging

Ικανότητες: Bootstrap, Laravel, PHP, SQL, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: live video streaming add website php, video resume development website, free add website customer registration, net website want add module user registration, post website without registration, osdate add signup question, developing website login registration, website creator intro video, development website video chat, development website, similar project development website jewelry, houston drupal web development website design, functionality development website, tender design development website, website hack myspace hack profile

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Armenia

Ταυτότητα Εργασίας: #11805548

1 freelancer is bidding on average $444 for this job

$444 NZD σε 7 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.9