Ακυρώθηκε

Laravel website development . -- 2

Hello.

We are in quick need of a Stock website for photos and videos In laravel.

It should have following features :-

Admin side: -

- Manage users

- Manage videos

- Manage images

- Manage files in manage videos/image/files admin can moderate these and can delete as well Front site

User :-

- signup/registration

- my images and video / files section

- my profile section there user can add his paypal id to get donation

- guest user can downlad the images and videos

- search images and videos on tags basis

- listing of videos and images with paging

Δεξιότητες: Bootstrap, Laravel, PHP, SQL, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Δείτε περισσότερα: video resume development website, post website without registration, osdate add signup question, developing website login registration, website creator intro video, development website video chat, development website, functionality development website, tender design development website

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Armenia

ID Εργασίας: #11805548

1 freelancer κάνει προσφορά με μέσο όρο $444 γι' αυτή τη δουλειά

$444 NZD σε 7 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.9