Σε Εξέλιξη

Install PDO mssql driver

On CentOS 6.8. we have web server(Apache/[url removed, login to view]) with PHP 5.x, we want to connect our PHP sites with database which is on other remote Windows Server (mssql database), so we need person who will install PHP PDO driver on CentOS which can connect to mssql database.

Δεξιότητες: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Linux, PHP, Διαχείριση Συστήματος

Δείτε περισσότερα: install flash android, install apk android, freelancing sites architecture, construction sites wordpress, ruby rails remote project, ruby rails remote jobs, junior ruby rails remote, install freelancer windows, ezine sites web design, install app google play, php mssql centos install, premivera mssql error install, install mssql php iis, install pdo cpanel, install pdo cpanel whm, install mssql iis, cpanel install pdo, install php mssql iis, install primavera mssql, vb6 install odbc driver, remote apache install contract, install plotter driver, primavera install mssql database, trixbox zaptel driver install

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2 αξιολογήσεις ) Delnice, Croatia

ID Εργασίας: #12677830

Ανατέθηκε στον/στην:

codetrance

Do you have root access to your server?. I'm looking forwards to your response. Thank you.

€20 EUR σε 0 μέρες
(165 Αξιολογήσεις)
6.4

29 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο €25 γι' αυτή τη δουλειά

€22 EUR σε 1 μέρα
(183 Αξιολογήσεις)
6.7
vili1977

Hello. I would like to help you with mssql driver. I have experience. Please read my feedbacks. Thank you.

€29 EUR σε 1 μέρα
(378 Αξιολογήσεις)
6.6
odessky

Hello! My name is Andrey. I'm from Odessa, Ukraine. I have right skills and great experience for begin working on your project just right now! You may show good reviews at my profile https://www.freelancer.com/u/odessk Περισσότερα

€29 EUR σε 1 μέρα
(232 Αξιολογήσεις)
6.9
ownmyserver

Dear Client, Thank you for allowing us to place a bid on your project. I have gone through your requirements and can fulfill the same. I found this quite interesting so, I consider myself as a good fit for all the Περισσότερα

€24 EUR σε 1 μέρα
(160 Αξιολογήσεις)
6.2
nikosku

Hello, my name is Nikos and I'm working on the Linux server administration field for the past 5 years. Over these years I was responsible for two web hosting companies, managing at full their servers and providing cust Περισσότερα

€32 EUR σε 0 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
6.0
programac

Hello Sir/Madam! Greetings!!! Thanks for sharing the project. I can start your project right now. I am very much interested in your project concept and of course want to get involved in this project. I got more than Περισσότερα

€23 EUR σε 1 μέρα
(57 Αξιολογήσεις)
5.7
€23 EUR σε 1 μέρα
(124 Αξιολογήσεις)
5.7
€29 EUR σε 1 μέρα
(40 Αξιολογήσεις)
5.2
Chitanok

I am expert in Laravel framework, php, wordpress, ajax, javascript, bootstrap css and html5. I also have expertise on Responsive design. I am confident to handle large scale of web application. I have several experienc Περισσότερα

€30 EUR σε 1 μέρα
(45 Αξιολογήσεις)
5.3
safecodedev

Hi, can I help you ? I am magento developer and designer, I am interested to work with you, I will do this job, can we discuss about project ? waiting for your reply. bye.

€30 EUR σε 1 μέρα
(56 Αξιολογήσεις)
5.2
€28 EUR σε 1 μέρα
(40 Αξιολογήσεις)
5.1
ProfSoftStudio

++ This is my job. I'm ready to begin now. Pm for me. Thanks Looking forward to hear from you, Feel free to talk about this interesting stuff, give us any questions you have to know more about us ;-) Thanks Oleg! P.S:: Περισσότερα

€29 EUR σε 1 μέρα
(24 Αξιολογήσεις)
4.5
€23 EUR σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
3.8
redssr

Dear Employer, OI would like to work on your project. I will require the root ssh access for the server. Total 6 yrs of relevant experience in Linux. My Hands on 1) User Administration 2) LAMP platform 3) Nag Περισσότερα

€21 EUR σε 2 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.3
trhoan00

Hello, I'm a senior developer. I can finish your project.

€24 EUR σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
2.8
PhilMichaud

Hi there, Phil here i hope all is well on your side . Will configure environment include isolated configurations for experience performance output on back-end as well. Looking forward hearing from you . Have a g Περισσότερα

€23 EUR σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
2.8
bdlinux27

Hi mate, I have more than 8 years of experience on Linux administration and system security administration. I hope you have seen my profile. currently i am employed as Enterprise network security administrator o Περισσότερα

€20 EUR σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.0
dragrom

Hi, I have 10 years experience with Linux environments, including web servers, mysql databases and samba storage. I can do this task in 1 day. Regards, Dragos Crisan

€24 EUR σε 1 μέρα
(1 Αξιολόγηση)
1.8
sudhakar692

Hi, I Just had a look at your project for installing pdo mssql driver in your server having cent os. Here is my brief introduction, My name is Sudhakar Kumar and i have an experience in developing web application u Περισσότερα

€34 EUR σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
1.8
€23 EUR σε 1 μέρα
(1 Αξιολόγηση)
1.1