Κλειστό

Hire a Copywriter

I need you to write the complete redesign content for a website. It is currently up but needs a complete revision and review. It is an accounting company for film and TV in London.

Ικανότητες: Συγγραφή Περιεχομένου, Copywriting, HTML, PHP

Περισσότερα: copywriters jobs, how to find a copywriter, looking for a copywriter, i need a copywriter, copywriters salary, best copywriters in the world, freelance copywriters websites, copywriters definition, i will write your website content comments, i need website for write a paragraph, copywriter hire sutherland, copywriter hire online, copywriter hire for hvac system, copywriter hire chennai, copywriter for website content

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2 αξιολογήσεις ) London, United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #14405752

76 freelancers are bidding on average £997 for this job

£1184 GBP σε 20 μέρες
(385 Αξιολογήσεις)
8.5
A2Design

Hi, this looks like something we could help you with. Our team is Russian-Canadian. We specialise in: PHP & PHP frameworks, WordPress & Woocommerce, Opencart, Magento, API development, HTML5, CSS, JavaScript, Bootstra Περισσότερα

£1899 GBP σε 18 μέρες
(107 Αξιολογήσεις)
8.6
rajat07me

Being a platinum level expert [login to view URL] author and with over 7 years of writing experience, I am pretty confident that I can get this job done. So far I have done contents for more than 500 sites including test Περισσότερα

£750 GBP σε 4 μέρες
(1172 Αξιολογήσεις)
8.6
mituld

Hi I work towards providing reliable, relevant and robust IT solutions at most competitive prices to my customers. I ensure 100% customer satisfaction so lets start Thanks

£1030 GBP σε 30 μέρες
(383 Αξιολογήσεις)
8.2
webbookstudio

Hello, my name is Michael. I represent Ukrainian based IT-company Webbook Inc that provides services in the IT-sphere for international business. We were carefully reviewing the requirements of the job description, so Περισσότερα

£1000 GBP σε 14 μέρες
(145 Αξιολογήσεις)
8.1
ibarena

Hello. I'm a professional copywriter and have been writing now for 12 years. Writing about Money, Forex, Accounting, Insurance and other financial topics is my expertise. I will complete;y revamp your current conten Περισσότερα

£800 GBP σε 15 μέρες
(532 Αξιολογήσεις)
7.8
aevalentino

Hello - I would love to find out more about your site! My approach to writing is based upon taking chances as far as being ultra creative and ultimately making a significant impact on that reading moment in a person's Περισσότερα

£1250 GBP σε 20 μέρες
(183 Αξιολογήσεις)
8.0
londonlance

We are a London (Shoreditch) based web development studio. Please get in touch to discuss further. Following are some of our recent projects; [login to view URL] A social media post scheduler and manager Περισσότερα

£1500 GBP σε 30 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
7.5
vyasrohan

Dear Client, We are specialized in website design and development. We read your job description carefully and that we have build WordPress website redesign content for a website we are ready to do it for sure. W Περισσότερα

£1159 GBP σε 20 μέρες
(163 Αξιολογήσεις)
7.7
adortalukdar

Hi, there are thousands and thousands content writers at this site alone trying to do the same exact thing. So why choose me? You as an employer should know this about me as an employee: in everything I do, I strive fo Περισσότερα

£1000 GBP σε 14 μέρες
(350 Αξιολογήσεις)
7.4
Zackkhan19

--------READ ME--------RANKED BY FREELANCER AS ONE OF THEIR TOP WRITERS.. I am a native speaker and a professional Writer/editor (copy, line/substantive, content, and technical editing) and proofreader offering a wealt Περισσότερα

£1250 GBP σε 20 μέρες
(118 Αξιολογήσεις)
7.2
Sadya

Hey, If you want your content to be original, creative, and unique then I can assure you the high-quality work enriched with creativity. My research skills are highly commendable and writing is my passion. I am very mu Περισσότερα

£789 GBP σε 15 μέρες
(345 Αξιολογήσεις)
7.5
£1111 GBP σε 15 μέρες
(75 Αξιολογήσεις)
7.3
AgathaGMaiti

Excellent copywriting always aims to be positive. Just as a child needs to learn what’s right—not just what is wrong – so all readers are likely to respond better to positive messages. If you want to get an affirmative Περισσότερα

£1250 GBP σε 20 μέρες
(105 Αξιολογήσεις)
7.1
mithusamsukha

Dear Client, I am passionate about writing which easily drags the best work output from me. I believe in creating quality content and have written several of high-quality articles at affordable prices. I would love Περισσότερα

£1250 GBP σε 20 μέρες
(75 Αξιολογήσεις)
7.0
AndroPetre

I am currently in London. Hello, I am Peter, an experienced web designer & developer. My portfolio and my profile ratings here on Freelancer.com tells more than enough about me. Quality and speed are my leading stars a Περισσότερα

£1500 GBP σε 7 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
7.2
orchidseo

Hello, Please check the Website Content written by us. => [login to view URL] => [login to view URL] ************ We have checked your Project Description for writing C Περισσότερα

£750 GBP σε 30 μέρες
(168 Αξιολογήσεις)
7.5
coolwriter30

I am extremely confident that I can write professional and engaging articles for your project. I understand that quality content takes time and research, so I will work hard to ensure that you get what you pay for. M Περισσότερα

£750 GBP σε 20 μέρες
(246 Αξιολογήσεις)
7.2
anirbanbanerjee

Hi there, I have gone through your requirements and quite confident about executing the task. Are you available for quick chat? Looking for the positive response. Regards, NB

£1000 GBP σε 20 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
6.8
Hoffman24

"Hi, Content for online use must be engaging so you can keep the reader’s attention. Extensively experienced in Internet marketing, I am an effective writer who can produce content that makes your website stand out fr Περισσότερα

£750 GBP σε 7 μέρες
(193 Αξιολογήσεις)
7.2