Κλειστό

Having trouble getting SimpleSAMLphp working on nginx with PHP7

We have a SimpleSAMLphp single-sign-on application working fine on Apache and PHP5.6 and CentOS. But we're migrating to different servers running Nginx and PHP7 on Ubuntu.

We have 2 errors.

Δεξιότητες: Nginx, PHP, Ubuntu

Δείτε περισσότερα: php working payment, learn php working professional chandigarh, nginx php openbsd, flash php working applicaition, php working files folders, php working perl proxy, form email php working daddy, php working proxy, nginx php set outsource, aspnet php working together, php working ec2, php working session variables, nginx php zend, php working site, install nginx php mysql server debian

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 7 αξιολογήσεις ) London, Canada

ID Εργασίας: #11782677

28 freelancers are bidding on average $475 for this job

seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement. I have great experience working on /PHP/MySQL/HTML5/jQuery/Laravel/Wordpress/Magento/Joomla/Drupal/AngularJS/[url removed, login to view] Περισσότερα

$1030 USD σε 10 μέρες
(93 Αξιολογήσεις)
8.5
A2Design

Hi, Nice project you have there, let us help you with it! Our team is Russian-Canadian. We code in PHP. Check our recent projects here [url removed, login to view] Here’s a little video about our team too! ht Περισσότερα

$750 USD σε 7 μέρες
(77 Αξιολογήσεις)
8.4
scriptphp87

Hello, I'm a professional programmer for web programming with php language to build the system website, Besides, I'm also expert in MySQL , HTML,HTML5,CSS, JS I'm always top in Vietnam freelancer [url removed, login to view] Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(217 Αξιολογήσεις)
7.8
mike199

My name is Mike and I’m from UK. I work with individual clients and also provide outsourcing services for a number of UK and USA based agencies. Your project description sounds interesting to me and I do have skills & Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
6.8
prashushinde9

Hello, I understood the initial scope of this project. Although i want to discuss further this job in order to prepare the final concept for this project. After Complete discussion over the call or in chat, i wi Περισσότερα

$721 USD σε 15 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
6.8
virtual7

Hi I am very good at error fixing. Would you share error details so that I can have a look? I can check it without being awarded. Looks like $250 is too much for this work ) Thank you.

$250 USD σε 3 μέρες
(112 Αξιολογήσεις)
6.5
odessky

Hello! My name is Andrey. I'm from Odessa, Ukraine. I have right skills and great experience for begin working on your project just right now! You may show good reviews at my profile [url removed, login to view] Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(148 Αξιολογήσεις)
6.4
SevenStarInfo

Hello ! We want to discuss about your project as we have experience in it. What Differentiates us from the other freelancers : # Experience of more than 5 years in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
6.8
yogeshssanwal

Hi there - My name is Jhalak. I’ve read your [url removed, login to view] team has 4 years experience designing and developing mobile apps and Websites.I would approach your project by starting with wireframes and getting the site complet Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(79 Αξιολογήσεις)
5.6
edujoseg

Hi !. I'm expert doing troubleshooting on PHP migration to 7.0, and i,m expert setting nginx for complete webserver functionality. Just now i have several webservers running PHP7/Nginx running perfectly. Contact me Περισσότερα

$277 USD σε 10 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.3
RubyOnRail

Hi,I have gone through your project description. I could be confident if we can proceed towards more discussion. I am an individual developer and you will be working directly with me if we proceed work on this project Περισσότερα

$833 USD σε 15 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
5.5
miracitech37

Hi I have read your job description extremely carefully , so now don’t need to worry we will give PROFESSIONAL work in MINIMUM PRICE and I am absolutely sure that our team can do the job very well but I have couple of Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
5.2
tanujchugh

Hi, We will set up server according to requirement of website. We will change server configuration from apache to nginx and will suggest you best configuration according to requirement of website. We will install Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(39 Αξιολογήσεις)
5.3
xielessupport

I can make your project a great success. I'm 31 year old talented PHP and open-source developer. I have 9 years of experience in Server Administration and Web Application Development. I'm expert in web application cust Περισσότερα

$432 USD σε 12 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
5.2
nileshbakotiya

Hi, Thanks for the opportunity. As per your requirement, i would like to tell you that I have a very strong experience of more than 7 years in this field of design and development. Please spare a moment to discuss t Περισσότερα

$377 USD σε 12 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
4.2
crazyunix

im system administrator and web developer i can meet your needs you are welcome to chat with me and discuss

$250 USD σε 7 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
3.7
wdemian

Hi! This is not a canned response. You didn't mention what errors are you having. I have 20 years of Linux experience, so I've been doing this for a long time. I'm maintaining 3000+ KVM virtual machines for a large r Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.5
$277 USD σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
3.6
Newforce

Hello there, we can work on this project at most reasonable price with no compromise on quality and customer service. We have successfully completed similar projects in the past and having gone through your requirement Περισσότερα

$388 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.6
$400 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.4