Ολοκληρωμένο

Google Chrome Extension work

Ανατέθηκε στον:

$270 USD σε 3 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
5.7

9 freelancers are bidding on average $168 for this job

ahmadayaz

Hy Sir! I am experienced developer and programmer and worked with clients throughout the world. I have complete plan. Can we discuss in detail so I can tell you technical aspects and more about technology on which we Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(132 Αξιολογήσεις)
7.1
yogeshssanwal

I am Yogesh sanwal, 5+ years experienced in website and e-commerce development using PHP/MySQL and Internet Marketing. Take a look to my last work: [login to view URL] [login to view URL] http: Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(107 Αξιολογήσεις)
6.0
WebColorIn

I am experienced programmer (8+ years) who understands Business & Tech. I provide *simple solutions to complex problems*, follow coding standards and involve in end-to-end of development. I do FREE consulting and prefe Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.9
sarathisahoo

Hi, I'm very much experience in extension development. New to freelancer and will work with full effort. I previously worked in companies Yahoo, Amazon and I'm very fast at development. If you consider me, befor Περισσότερα

$222 USD σε 2 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.0
alihaider5152

Hello, We read your requirement and we want you to know that we have a good past experience in PHP, javascript, .net, html and css with web crawling too. Our team consists of some best strategic developers with stron Περισσότερα

$177 USD σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
3.9
binitkumar200022

Hello Sir, I will work at your rate and work will be given before time frame you propose to me. Thanks

$30 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.0
dattaieinfosoft

Hello I am Datta... After reviewing your project, I’d love to discuss in more detail with you to provide an accurate quote and ultimately understand your needs more. i have 5 year of professional experience i Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
1.6
mayank2103

Expert on Mozilla and Firefox Extensions, Working first time with freelancer. Do most of the freelancing projects locally. Please find the profile [login to view URL]

$300 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
webnetpiyush

Hello there, How are you? I’ve carefully gone through your job posting here . According to your job description I will work with you to discover what you need and create the best solution. I want to let you kno Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0