Κλειστό

Get a Website Built

118 freelancers are bidding on average $444 for this job

esolzsales

Hello, Greetings, Top most Freelancer to work with and have great reviews too. We have read your project details and we are very much keen to work with you. We have the best developer and designer team havi Περισσότερα

$777 USD σε 16 μέρες
(496 Αξιολογήσεις)
9.9
sanjay2004

Hello , Our understanding about the project is that you are looking for reconfiguration your existing website. Can you kindly clarify what you intend to do by re configuring the site?.Are you referring to redesignin Περισσότερα

$464 USD σε 0 μέρες
(1404 Αξιολογήσεις)
10.0
A2Design

Hi, We can help you with any WP (including WooCommerce/BuddyPress) tasks - we have experience with everything: - building WP websites from scratch - customizing themes - fixing bugs - building plugins - ongoi Περισσότερα

$750 USD σε 7 μέρες
(134 Αξιολογήσεις)
8.7
SRajpurohit

Hello there, Greetings! We are pretty sure to assist you with a Website Development as we are expertise team of Developers & Designers working on Web & App Development/Designing using latest technologies like CMS Περισσότερα

$1000 USD σε 20 μέρες
(294 Αξιολογήσεις)
8.4
Softmania

Hi, Thank you for reading our message. Please know Wordpress is our main area of expertise, we have large experience in creating custom themes and custom plugins. Regarding your project, it will be great if I Περισσότερα

$684 USD σε 30 μέρες
(458 Αξιολογήσεις)
9.0
nmans

We are highly interested to work with you on this project and can assure you quality results ready to start immediately some of our developed websites are listed below Wordpress: http://www.wilsontenniscamps.c Περισσότερα

$526 USD σε 10 μέρες
(615 Αξιολογήσεις)
8.6
akash9958

Hello, I have read the job details carefully and I am ready about redesigning it with full of my interest. You can see some E-Commerce Stores we recently built worldwide on WordPress WooCommerce: http://ivoryel Περισσότερα

$750 USD σε 7 μέρες
(277 Αξιολογήσεις)
8.2
drupaltonic

Hi,Its just the beginning of our long term professional relationship,so let’s connect now :) I have gone through your requirement and understand that your business is unique and Drupaltonic has always built websites Περισσότερα

$777 USD σε 30 μέρες
(115 Αξιολογήσεις)
8.5
toxsltech

Hello Greetings!! Check out our best Websites:- ======== [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] ======== We have gone through yo Περισσότερα

$555 USD σε 28 μέρες
(123 Αξιολογήσεις)
8.3
BVMSolution

Hello, Hope you are doing well. After carefully reviewing the requirements of the job description, I feel that we are very much suitable for the job. We can start working now . please give a chance to work f Περισσότερα

$588 USD σε 8 μέρες
(239 Αξιολογήσεις)
7.9
sapotacorp

Hi nashedmark. What's your website? What features/ functionalities do you want to re-configure? Let's contact me to discuss further details.. Q

$461 USD σε 13 μέρες
(599 Αξιολογήσεις)
8.0
salmanaim

Hi Mark, can you please share the link of your website? Also, list down the changes you want in the website for a review. I am Sal, an expert website developer and frontend designer having utmost experience in W Περισσότερα

$400 USD σε 7 μέρες
(238 Αξιολογήσεις)
8.5
wpoppo

Hello, Thanks for giving me the opportunity to discuss your project. I am a senior WordPress developer with an experience of 8+ years. I am highly proficient at building and customizing themes & plugins and als Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(146 Αξιολογήσεις)
7.8
thesmartvmp

Hi there ! I have read your requirement and willing to start working on your website reconfigure project in WordPress Ecom website. I have hands on experience working in Woocommerce I have built more than 200 we Περισσότερα

$736 USD σε 10 μέρες
(211 Αξιολογήσεις)
7.8
mciittech

We are ready to gather more detailed requirements for this Job. Please consider our portfolio and allow us to work for this website. Portfolio - https://www.freelancer.com/u/mciittech.html

$250 USD σε 7 μέρες
(368 Αξιολογήσεις)
7.9
shibin123sl

Hello We are professional website design and development company operating from India. We have 10 years of experience in web/mobile design and development. Please provide more details Look forward to discuss furt Περισσότερα

$777 USD σε 15 μέρες
(140 Αξιολογήσεις)
8.0
sptechnocrats

A Warm Hello! I am Readily available to start working on your project! Few quick questions: What is the purpose of the site? What features and functionality are you looking for on the site? let's get connected Περισσότερα

$789 USD σε 15 μέρες
(148 Αξιολογήσεις)
7.8
ahmadayaz

Hello Sir, I am experienced web developer and programmer and worked with clients throughout the world. I am interested to re-built website for you. We have strong skills and proven record in PHP & its framewo Περισσότερα

$250 USD σε 2 μέρες
(206 Αξιολογήσεις)
7.6
sandyagg

I checked your requirements. We are very much comfortable in building/updatng your mobile friendly, fast and SEO ready website. I have excellent portfolio in creating websites especially in HTML5/PHP/Wordpress/Woo Περισσότερα

$500 USD σε 15 μέρες
(174 Αξιολογήσεις)
7.3
itsritu

Hello, Hope you are doing well. I am in to the field of Website Designing + Developing for the past 5 years. I am proficient in WordPress development and have excellent working experience with WordPress CMS.I can Περισσότερα

$440 USD σε 6 μέρες
(162 Αξιολογήσεις)
7.2