Κλειστό

Get a Website Built

I'm looking for someone who would be able to program a website to one of my domains, It would be like a mmicro blogging more or less like [url removed, login to view]

Ικανότητες: Σχεδιασμός Γραφικών, HTML, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: Get built website, built website integrating, built website jewellery, built website getafreelancer, built website compare flights, custom built website needed, netsuites built website, built website forclosurecom, built website bidster, built website developed website resume, built website hotel booking, todays custom built website prices, company can built website

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) Oakland, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #12175466

144 freelancers are bidding on average $501 for this job

infoway

Hi, Reviewed "[url removed, login to view]' and the functionality of the site is clear to [url removed, login to view] have checked your project specification and are confident enough to provide you attractive high quality service. We are very glad to Περισσότερα

$1000 USD σε 15 μέρες
(629 Αξιολογήσεις)
9.7
A2Design

Hello! After reading the job we understand that you are looking for someone to build a [url removed, login to view] want to take chance to complete this task and will provide you the best quality of [url removed, login to view] share the crucial requir Περισσότερα

$750 USD σε 7 μέρες
(133 Αξιολογήσεις)
8.7
SRajpurohit

Hello there, Greetings! We are pretty sure to assist you with a Website Development similar to your reference website as we are expertise team of Developers & Designers working on Web & App Development/Designing Περισσότερα

$1237 USD σε 20 μέρες
(284 Αξιολογήσεις)
8.6
seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement. I have great experience working on /PHP/MySQL/HTML5/jQuery/Laravel/Wordpress/Magento/Joomla/Drupal/AngularJS/node.js/CSS3/Java/Python/Django/Javascript/i Περισσότερα

$1030 USD σε 10 μέρες
(124 Αξιολογήσεις)
8.7
drupaltonic

Hi,Its just the beginning of our long term professional relationship,so let’s connect now :) I have gone through your requirement and understand that your business is unique and Drupaltonic has always built websites Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(123 Αξιολογήσεις)
8.6
tretanz

We have team of designer and developer who will work on the different aspect of the project. We did more then 200 of projects and you will be really happy with the final result. Please check some of the work we h Περισσότερα

$315 USD σε 10 μέρες
(510 Αξιολογήσεις)
8.3
webbookstudio

Hello, my name is Victoria. I represent Ukrainian IT Company «Webbook». We provide website design and web and app development services for organizations, public and government institutions, company or private web-pages Περισσότερα

$670 USD σε 20 μέρες
(148 Αξιολογήσεις)
8.1
linuxfreak1985

Hi, Sir I have fully read your project description and may i ask few questions about design / backend functionality part of the website? Mentioned below is my Past Portfolio /******* Laravel Applications Websites Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(858 Αξιολογήσεις)
8.4
raju51279

Hello, Kindly check few of our recent blog links [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] Περισσότερα

$750 USD σε 21 μέρες
(589 Αξιολογήσεις)
8.2
akash9958

Hello, "I read through the project description carefully and I am sure that I can do this project very well. I would like to discuss this project with you." I am a Developer with 6+ years of experience in Dynamic Περισσότερα

$550 USD σε 10 μέρες
(261 Αξιολογήσεις)
8.2
softsolution2000

I am ready to get started right away.... Can we discuss the project details? My distinction, payment after your complete satisfaction with the resulted task.

$333 USD σε 10 μέρες
(322 Αξιολογήσεις)
8.3
gkws

Dear Hiring Manager, Greetings !! We have developed many Big Brands and put them a life, please check top Brands we developed. RECENTLY DEPLOYED • [url removed, login to view] • [url removed, login to view] • www.ajio.c Περισσότερα

$515 USD σε 10 μέρες
(357 Αξιολογήσεις)
8.0
mituld

Hi I work towards providing reliable, relevant and robust IT solutions at most competitive prices to my customers. I ensure 100% customer satisfaction so lets start Thanks

$463 USD σε 15 μέρες
(385 Αξιολογήσεις)
8.2
PhpYouth

Hello Sir! I am an experienced web developer. I am very much interested in designing Website for you. I suggest we develop website using Wordpress so you can easily manage the content from admin panel. I can start wor Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(276 Αξιολογήσεις)
7.9
sptechnocrats

Hi, I have gone through the website [url removed, login to view] and checked the functionalities 1. Here user can post an FML by choosing category 2. Another user can agree and disagree and leave the comments 3. All user can sea Περισσότερα

$1000 USD σε 20 μέρες
(181 Αξιολογήσεις)
8.1
webqueue

Hi, I checked the website at [url removed, login to view] There are many pages into the website. We would like to discuss the features with you. OUR DEVELOPED RECENT WORDPRSS SITE LINKS: ------------------------- Περισσότερα

$277 USD σε 5 μέρες
(432 Αξιολογήσεις)
8.6
eclipsetechno

Hi, We have gone through the link provided and are 100% confident in exceeding your satisfaction. Please come for a discussion as we have experienced and expert resources who are working in a 24x7 environment to satis Περισσότερα

$1055 USD σε 22 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
7.6
humashahid80

03 FREE mock ups will be provided for your website before hiring us. After reading your job post we have found that you are looking for a website to be developed for micro blogging. We have visited the link you have Περισσότερα

$526 USD σε 10 μέρες
(99 Αξιολογήσεις)
7.5
sismaster

Hi There, Greetings !! We have a team of 8 full time, dedicated developers having expertise in Magento, Wordpress,iPhone, Android, Joomla & Core PHP. We are willingly to make your website looks modern and attra Περισσότερα

$272 USD σε 6 μέρες
(490 Αξιολογήσεις)
7.6
vtechiti

Hi - Thanks for reviewing my proposal ! I have gone through your requirement and based on my expertise and long term experience, I can guarantee an extraordinary result in less than anticipating time. I have done Περισσότερα

$526 USD σε 10 μέρες
(590 Αξιολογήσεις)
7.8