Κλειστό

Get a Website Built

36 freelancers are bidding on average ¥47387 for this job

SRajpurohit

Hello there, Greetings! We have gone through your job description and would like to convey you that we are the best match for this task as we are expertise team of prolific Website Development/ Designing Ninja wo Περισσότερα

¥77319 JPY σε 14 μέρες
(271 Αξιολογήσεις)
8.2
narmadatech

Hello, Thank you for taking the time to read my proposal. I have few questions regarding your post, Kindly Note - This is not a standard response, I truly like your post, Yet I would first like to get hands on f Περισσότερα

¥94444 JPY σε 3 μέρες
(213 Αξιολογήσεις)
7.9
imwebdesigner

Hi - My Name is Nitin Gupta. I’ve read your project brief and can see that you need a website design and build. I have 8 years experience in designing and developing websites. I would approach your project by starting Περισσότερα

¥50000 JPY σε 10 μέρες
(460 Αξιολογήσεις)
7.8
saivisiontech

Hi Greetings!!!! We are having required skills and very much interested in working on this project of yours. Kindly share full details to proceed further ====================================================== Περισσότερα

¥55555 JPY σε 10 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
7.1
JamesTechnology

Hello There, Hope you are doing well !! we have gone through your requirements. Lets discuss more over Chat box, So i can define the best suitable time frame to get it finished at the earliest. Waiting for your prec Περισσότερα

¥72222 JPY σε 20 μέρες
(125 Αξιολογήσεις)
6.5
deepbratt

Hello, I am a professional web developer. I would like to do the work for your website. Things I would provide: Responsive design , Modern web 2.0 template, 3 Month Free Technical Support , setting up Domain and Περισσότερα

¥55555 JPY σε 10 μέρες
(160 Αξιολογήσεις)
6.5
espsofttech

Hello Wish you are well i can build website as your requirement. I have gone through your project requirement.I can do this work with perfection as per your requirement. I have more then 7 year experience i Περισσότερα

¥42105 JPY σε 7 μέρες
(105 Αξιολογήσεις)
6.5
senthilwd

Hi, I have gone through your task I am ready to build your website, I got a good experience in Graphic and Web Development. I can complete this ASAP once its awarded. Please have a look into these websites I have creat Περισσότερα

¥25000 JPY σε 2 μέρες
(97 Αξιολογήσεις)
6.1
¥63333 JPY σε 10 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
5.9
tudiptechnology

Hi, Let me keep this really short as i am sure you would be swamped with the proposals :) First, please note that we have developed applications that backend in PHP (Yii, CodeIgniter, CakePHP or Symfony) and fron Περισσότερα

¥55555 JPY σε 20 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
5.6
Websitemaestro

Hi, Thanks for the opportunity. As per your requirement, i would like to tell you that I have a very strong experience of more than 5 years in this field of design and development. Please spare a moment to dis Περισσότερα

¥55555 JPY σε 10 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
5.8
AIPDTech

Dear Sir/Madam, I am AipdTech team Web Designer We are an INDIA based freelancer with primary focus on Website Designing & Development with PHP development. I have checked your requirements. I have web developers Περισσότερα

¥52640 JPY σε 10 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
5.7
acuitysoftware

Hi, This is Acuity Software Services Pvt. Ltd. We would like to thank you for the opportunity submits the proposal. We have over 10 years of experience in graphics design, HTML5, CSS3, jQuery, Js, Ajax, JSON, PHP, W Περισσότερα

¥28431 JPY σε 30 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
5.2
Shivamf

Hello there, I have reviewed your job description as well and very confident to handle this project perfectly. I am expert in Web designing/developing.I believe that I can be the best productive candidate for this re Περισσότερα

¥25000 JPY σε 10 μέρες
(83 Αξιολογήσεις)
5.7
octaservices

Thanks for taking a minute , I have 6+ year experience in Magento, Wordpress, PHP. In my team there are 15 members and all are experienced in respective platform. We have huge experience of creation custom module, Mage Περισσότερα

¥55555 JPY σε 10 μέρες
(205 Αξιολογήσεις)
5.6
miracitech37

Hi I have read your job description extremely carefully , so now don’t need to worry we will give PROFESSIONAL work in MINIMUM PRICE and I am absolutely sure that our team can do the job very well but I have couple of Περισσότερα

¥55555 JPY σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
5.2
raisanjay52

Dear Hiring Manager, ☞ WHY ME : I have more than 6 years of experience in Web Development/Designing & have Developed/Designed numbers of websites in the past. I have an expertise in : ✔ PHP and it's Framewo Περισσότερα

¥40000 JPY σε 10 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
4.9
webdeveloperexpe

Hello, Thank you for taking the time to review our Bid. It will really be a great opportunity for us in working with you on this project! Designing [login to view URL] [login to view URL] http: Περισσότερα

¥27777 JPY σε 10 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
5.1
jhon312020

Available Timings 11.30 AM to 9.00 PM IST Monday to Friday. Technical Skills - 7+ years of experience in web development - Web Front End experience (HTML, CSS & JavaScript) - Backend knowledge and skill set (PHP Περισσότερα

¥25000 JPY σε 7 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
4.7
chetanchouhan

Hi there, I have had a pleasure to work with 2 Japanese clients at the beginning of my freelance career. It was always a great experience to work with Japanese clients and want to have the same pleasure with you. Περισσότερα

¥55555 JPY σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.4