Σε Εξέλιξη

Get SOAP request output and use it

Hi

I need to get the following values from SOAP response in PHP ?

MSISDN = 555555

PaymentType = 2

Language = 1

Status = ACTIVE

<soapenv:envelope xmlns:soapenv="[url removed, login to view]">

<soapenv:body>

<sm:getsubscriberbyattributeoutputtype xmlns:scm="[url removed, login to view]" xmlns:pm="[url removed, login to view]" xmlns:ism="[url removed, login to view]" xmlns="[url removed, login to view]" xmlns:sm="[url removed, login to view]">

<sm:subscriberarray>

<subscriber subscriberid="38806511" state="ACTIVE" ormversion="2">

<profiles>

<profile ormversion="1" profileid="39484627" profiledefid="1">

<name>SubscriberProfile</name>

<attributes>

<attribute ormversion="3" profileid="39484627" attributeid="113106235" attributedefid="3">

<name>MSISDN</name>

<value>555555</value>

<values></values>

</attribute><attribute ormversion="3" profileid="39484627" attributeid="113106234" attributedefid="2">

<name>PaymentType</name>

<value>2</value>

<values></values>

</attribute><attribute ormversion="3" profileid="39484627" attributeid="113106236" attributedefid="1">

<name>Language</name>

<value>1</value>

<values></values>

</attribute>

</attributes>

</profile>

</profiles>

<offersubscriptions>

<servicesubscriptions>

</servicesubscriptions>

</offersubscriptions>

</subscriber>

</sm:subscriberarray>

</sm:getsubscriberbyattributeoutputtype>

</soapenv:body>

</soapenv:envelope>

Δεξιότητες: PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, XML

Δείτε περισσότερα: request soap codeigniter, php create request soap, use percent request apache, write request soap, request soap php, request response xml php, use output function html2pdf

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 12 αξιολογήσεις ) muscat, Oman

ID Εργασίας: #14688818

Ανατέθηκε στον/στην:

$10 USD σε 1 μέρα
(211 Αξιολογήσεις)
6.5

3 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $13 γι' αυτή τη δουλειά

indiainfosoft

I've reviewed your requirement and I'm ready to work with you. I will provide quality work as well full support for any query. I'm giving you trust for good quality work. Relevant Skills and Experience I have experien Περισσότερα

$15 USD σε 0 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
5.2
$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0