Ακυρώθηκε

Fix a responsiveness problem is a slider

55 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $32 γι' αυτή τη δουλειά

Dckumawat

Hello Project Owner, We have gone through with your initial requirements and analyzed the our skills best suits with your project requirements. We have 7 year of experience in web development and mobile developm Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(54 Αξιολογήσεις)
0.0
dddevelopersd

I am a full time professional freelancer and proficient with HTML5, CSS3, PHP, jQuery, Bootstrap 3, Custom wordpress themes and plugins development. Share with me the details, I am waiting thanks.

$30 USD σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 USD σε 1 μέρα
(53 Αξιολογήσεις)
0.0
techieankur

Hello Employer, It's mobile responsiveness issue! certainly able to solve it in only maximum 2 hours as I have 5+ years of experience in web development and developed many projects successfully. Let's have furthe Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(23 Αξιολογήσεις)
0.0
rimaalliq

I have been in this industry for 2 years and such jobs are my daily practice. This is my first time on this site and hence you can see that I do not have any ratings/testimonials to show you. I can assure you that if y Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(32 Αξιολογήσεις)
0.0
listen5

Please review my past work domains: 1. Giraffenzirkus:- [url removed, login to view] 2. Funtracker:- [url removed, login to view] 3. Octane:- [url removed, login to view] 4. Landing Page Guys:- http://landingpageguys.c Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
WEBdeveloper8238

Hi.............. I am Nayer Abbas.I read your all requirements.i will complete withn a hour I am expert in this work,i have upto five years experience in this job..i will complete this very Nicely...I will complete Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bestdesignncom

Hello , Hope you're doing well. I just went through your requirements and understand that you want to make your banner mobile [url removed, login to view] can discuss about your requirement via chat for better understanding of yo Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
0.0
technovation1

Hi there I can fix the slider responsive problem on Mobile efficiently in minimum period of time. Query: ====== #Kindly share the URL of your website so I can check this problem. I am a 6+ years experienced Περισσότερα

$30 USD σε 0 μέρες
(243 Αξιολογήσεις)
0.0
sat12

Hi, I am wordpress expert having 5 years of experience... recently i completed these projects [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] please award me the project.

$35 USD σε 1 μέρα
(337 Αξιολογήσεις)
0.0
hardikbhadukiya

Hello Dear sir/madam, I will Provide Services Until You get 100% satisfied. I am not just looking for money OR one project, as i firmly believe in long term business relationships. I highly value my relationship Περισσότερα

$15 USD σε 0 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
0.0
amir12345

Hi Dear hiring Manager, I am interested in the position of (Slider Responsiveness) you recently posted. I have been a professional Developer for 4+ years, and i am very familiar with PSD to HTML,Wordpress,Twitter B Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(44 Αξιολογήσεις)
0.0
cascom001

Hello, I have seen your requirements and i am very much interested to get your work [url removed, login to view] come on chat for fast and better communication so that i can start your work ASAP. I have 7+ years of experience in Περισσότερα

$18 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
0.0
glb1234

hi i can do it i am expert in php,wordpress,design, i have more than 5 year experience in php,wordpress design, i have done many project in my office please check my latest product in php,wordpress i have done i Περισσότερα

$23 USD σε 1 μέρα
(127 Αξιολογήσεις)
0.0
mrityunjaybhagat

Hello, I have three years exprience in Responsive HTML, Bootstrap, Foundaation, Wordpress, PHP. Please find the my work sample. [url removed, login to view]://[url removed, login to view] [url removed, login to view]://[url removed, login to view] [url removed, login to view]://w Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(46 Αξιολογήσεις)
0.0
mascotindia123

Hey Friend, We are having 8 + years experience of web site development and Software development. And we have team of 8 experienced developer and 4 graphic designer. Expert in Custom programming in Graphic desi Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(214 Αξιολογήσεις)
0.0
yourbestcode

PAY WHEN YOU ARE SATISFIED WITH MY WORK. I have checked and I am strongly confident to do this project and get it done exactly your needs. Regards, Trong Nguyen

$30 USD σε 0 μέρες
(399 Αξιολογήσεις)
0.0
rainstreamweb

Hello, This is not copy/paste message. I read your requirements. I am interested for this job. I have expertise in Wordpress, Laravel, Magento, AngularJS, Ruby on Rails, Core PHP etc. technologies and can work on Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(33 Αξιολογήσεις)
0.0
groupdesign111

hello, past work: [url removed, login to view]~groupdes/developer/fiilaa/hiri_html_update/[url removed, login to view] [url removed, login to view]~groupdes/developer/sedatguven/yid_html/[url removed, login to view] [url removed, login to view]~groupdes/developer/saiv Περισσότερα

$30 USD σε 0 μέρες
(501 Αξιολογήσεις)
0.0