Κλειστό

Fix Cron Job Error On Godaddy Server

I am trying to troubleshoot an application for my website search.buoffcampus.com. The application is a cron job that crawls an external website and creates apartment listings on my site with the information it finds. The app works great but we are having issues with the cron job, the developer had the app create a lock file while it runs and then delete the lock file upon completion. The problem is the lock file is not deleted, so the cron job is never terminated.

Please mention any expereince you have with running Cron jobs on Godaddy servers in your bid. Thanks!

Ικανότητες: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, MySQL, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Φιλοξενία Ιστοσελίδων

Περισσότερα: fix godaddy joomla server 500 error, error cron job m2e pro, plesk cron job syntax error near unexpected token, software write mq4, godaddy server error connections, software write chip epson, cron job copy file ftp server, fix cron job, useful software write book, godaddy virtual server plesk error, software write web specs, error database selected cron job, server set cron job send email, free software write user guide, software write edid, free software write company profile, fatal error call undefined function adonewconnection cron job, software write websites idea, set cron job linux copy file server, software write book images, software write books, software write protection, free software write book, software write book, fix cron job bad minute error

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 21 αξιολογήσεις ) Radnor, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #12017318

22 freelancers are bidding on average $31 for this job

tlchung

I am a skilled server admin, i have setup and fix lot of cron issue in godaddy. let discuss more via private message, thanks.

$25 USD σε 1 μέρα
(319 Αξιολογήσεις)
7.2
$15 USD σε 0 μέρες
(399 Αξιολογήσεις)
7.0
pivn

let expert do this..................................................................................

$45 USD σε 1 μέρα
(230 Αξιολογήσεις)
6.8
ranganathp

FREELANCER RECOMMENDED ------------------------------------------------------ Can help... I am an Expert... Lets Start! Please start a Discussion with me and we can get started from there... Please check the past p Περισσότερα

$100 USD σε 1 μέρα
(72 Αξιολογήσεις)
6.8
harshatilva

I can start right now. Hi, I hope you are doing fine. I have more than 200 Five Stars feedback, I have good command on designing and developing. Please check my profile https://www.freelancer.com/u/harshatilva Περισσότερα

$30 USD σε 0 μέρες
(212 Αξιολογήσεις)
6.6
$24 USD σε 1 μέρα
(121 Αξιολογήσεις)
6.3
sveralex

Hello. I possess a vast many years experience in Cron Jobs and LAMP (Linux + Apache + MySQL + PHP). -- Thank you. Alexe Περισσότερα

$14 USD σε 1 μέρα
(125 Αξιολογήσεις)
6.0
codetrance

Do you have root access to your server?. I'm looking forwards to your response. Thank you.

$25 USD σε 1 μέρα
(98 Αξιολογήσεις)
6.1
amiteshojha

Hi Sir, Hope you are doing well, I am Working with 3 tier Data Center Organization as a Linux Expert, I have more than 8 years experience in, Linux Servers Setup, Configuration, Security, Web hosting, Database, Mail Se Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(128 Αξιολογήσεις)
6.2
ownmyserver

Dear Client, Thank you for allowing us to place a bid on your project. I have gone through your requirements and can fulfill the same. I found this quite interesting so, I consider myself as a good fit for all the Περισσότερα

$24 USD σε 1 μέρα
(137 Αξιολογήσεις)
6.1
childersc

Hello, I am based in the US, I have over 20 years of development in many forms of languages including PHP, JavaScript, CSS, HTML, jQuery etc. I have also worked with many frameworks. I am very much interested in your p Περισσότερα

$40 USD σε 1 μέρα
(57 Αξιολογήσεις)
6.0
TechyMonkey

Hi. We can do this for you in no time. it's an easy task amd will be done in couple of hours. Kindly PM me so that we can discuss this further. Warm Regards, TechyMonkey

$17 USD σε 1 μέρα
(43 Αξιολογήσεις)
5.6
mithusamsukha

Dear Client I can do this very easily even i have done this many a times. Kindly initiate chat ones so i we can discuss the problem clearly, and help you out surely. I have done several project successfully and d Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(21 Αξιολογήσεις)
4.7
vipinharidas

Hi, I can help you in this project. Please find my previous project reviews in the following freelancer profile link: https://www.freelancer.com/u/vipinharidas.html . Will complete the project quickly and perfectly. R Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(30 Αξιολογήσεις)
4.4
vietdevteam

I have read your project. I'm sure i can help you to do it. I HAVE SOLVED THIS PROBLEM MANY TIMES. I am expert in server management. I have 7 years of experience in PHP development, System administrator and Secu Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
3.8
crazyunix

im system administrator and web developer i can troubleshoot it you are welcome to chat with me and discuss

$25 USD σε 1 μέρα
(22 Αξιολογήσεις)
4.0
pks11

hi i have experience in doing these thing. if your cron job stops without completion it will not delete lock file hence next instance of cron job will not run. i have another better option to use this kind of lock even Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(19 Αξιολογήσεις)
4.1
globalitprovider

Global IT Providers (GIP) is an established, Cloud Infrastructure Management, Server Administration, IT Support Services, Web Hosting, Web Development, Hosted Exchange Services or Office 365 Server. Carefully studying Περισσότερα

$35 USD σε 0 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.3
$30 USD σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
3.1
quickwriter24

We are highly experienced Post Graduate Engineers, Doctors, IT, ITES, Software, Infrastructure Professionals, Web Designers and IT Architects. We can redo, improve, and publish any engineering, scientific MATLAB, S Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.0