Ολοκληρωμένο

Fatal Error in Joomla PHPBB3 Bridge

Ανατέθηκε στον/στην:

mvaqasuddin

Greetings, share me ftp details right away I will fix the issue first then you can award me the project. Thanks

$25 AUD σε 1 μέρα
(57 Αξιολογήσεις)
5.2

5 freelancers are bidding on average $34 for this job

Speedycom

Hi there. I'm Alex. I can help you with this and I'm ready to start anytime. Please don't hesitate to check my feedback page and see what other clients are writing about me. Thank you. Cheers. Alex

$50 AUD σε 0 μέρες
(212 Αξιολογήσεις)
7.1
mhanif

I can fix this error for you now. I will start working immediately and finish quickly. Thanks alot for reading.

$35 AUD σε 1 μέρα
(138 Αξιολογήσεις)
6.7
AndrewYer

Hello! This project is interesting for me. I'm ready to start it right now and finish asap. Best regards, Andrew

$30 AUD σε 0 μέρες
(159 Αξιολογήσεις)
6.2
maisotech

Hello sir, I understand that you are looking for a Website. I'll be happy to work on this project. I have few questions, please come on chat for further discussion. I worked for 7 years with a big IT company and no Περισσότερα

$30 AUD σε 1 μέρα
(22 Αξιολογήσεις)
3.8