Κλειστό

Enhance an existing Website ( PHP - codeigniter framework )

95 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $217 γι' αυτή τη δουλειά

evsoftpk

Hello, I have gone through your requirements for developing a website in Codeignitor that you have previously started in PHP. We can provide a quality output as we have experience of developing numerous websites bo Περισσότερα

$263 USD σε 10 μέρες
(250 Αξιολογήσεις)
9.1
infoway

Hi, Greetings,Thanks for the [url removed, login to view] details and am very pleased to tell you that we are very much interested in your project and this is highly doable at our end. We are working in this field for mo Περισσότερα

$412 USD σε 3 μέρες
(529 Αξιολογήσεις)
9.5
r4rony

Hi, Greetings! We have gone through the details and will get it done quite comfortably. I would like to have a discussion with you elaborating project requirements. Please share detail of modification and lin Περισσότερα

$515 USD σε 10 μέρες
(135 Αξιολογήσεις)
8.1
mituld

Hi I work towards providing reliable, relevant and robust IT solutions at most competitive prices to my customers. I ensure 100% customer satisfaction so lets start Thanks

$237 USD σε 10 μέρες
(352 Αξιολογήσεις)
8.1
marchingantssl

Hi there, I am interested in more details that you can provide for the project. Message me to discuss in details. Please take a look at our client's experience with us here [url removed, login to view] Περισσότερα

$200 USD σε 7 μέρες
(192 Αξιολογήσεις)
7.6
OutsourceMan

Hello, This is RajKumar from "Hire WordPress Experts" and I am here to help you with . We have gone through the information provided by you. and I can assure you that we are expert with Wordpress,Graphic Design, HTML Περισσότερα

$200 USD σε 10 μέρες
(239 Αξιολογήσεις)
7.8
maxsmith8

Relevant Experience and Qualifications: Greetings!!! I am interested to helping you. I ensure to give a best quality website with good performance and responsive attractive UI, please check one time our profile Περισσότερα

$166 USD σε 3 μέρες
(176 Αξιολογήσεις)
8.0
$144 USD σε 3 μέρες
(280 Αξιολογήσεις)
7.6
tarekahmed

I have 297 reviews check [url removed, login to view] I am Eng. Tarek have a Master degree of Information Technology I am a web programmer Professional in programming Mobile Phone using (ionic), PHP Περισσότερα

$246 USD σε 5 μέρες
(123 Αξιολογήσεις)
7.4
identityself

Hi, We have experience programmers on MVC Framework[Codeigniter, Laravel,YII], Wordpress, Smarty, android application and any ECommerce solution. Almost all of our projectes are developed by Codeigniter. We can fi Περισσότερα

$147 USD σε 5 μέρες
(204 Αξιολογήσεις)
7.4
humashahid80

We are immediately available fro desired PHP - codeigniter framework project. We have read your job post & found that you have built a PHP website & having problem with it. Just to let you know we have design & dev Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(97 Αξιολογήσεις)
7.4
Risalat1

Ready to work with you, can you please send your site url along with the list of the changes so wew ill qoute accordingly...

$266 USD σε 5 μέρες
(360 Αξιολογήσεις)
7.8
sushant003

Dear Sir, We are in top 25 company in [url removed, login to view] , we made lots of system and as well also earned more then 1000000+ USD and give us one chance then you will know our level of expertise and quality work Περισσότερα

$244 USD σε 20 μέρες
(172 Αξιολογήσεις)
7.4
alifinteractive

Dear client, Thank you for allowing me to post bid on your project. We have an expert team of professional blog, web application, responsive and mobile website developers in [url removed, login to view] have many satisfied clients Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(128 Αξιολογήσεις)
7.5
StdioRelations

======= EXPERTS HERE READY TO START ======= Hi, can u please discuss in details so that we can let you know the best time frame and cost :) we always work for client satisfaction so please initiate chat as soon as Περισσότερα

$263 USD σε 5 μέρες
(158 Αξιολογήσεις)
7.3
chapter19vw

Hi I am a PHP Developer from last 8 years and very well familiar with the web development. Please share the complete requirement that you are facing problems in your website. I am very well familiar with the c Περισσότερα

$263 USD σε 3 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
7.4
iquallinfo

I am a senior php developer with strong experience in codeigniter. I have developed high quality sites using codeigniter. I can produce clean, well structured and secured code. Here are some developed sites usin Περισσότερα

$222 USD σε 10 μέρες
(123 Αξιολογήσεις)
7.0
seoaceindia

Hello, I have studied Project in details and are very confident getting you a clear solution PHP - codeigniter framework with high quality Design, Mobile Responsive site with guaranteed results and a site which is c Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(65 Αξιολογήσεις)
7.0
kishanlalyadav

HI SIR AWARD ME RIGHT NOW I M 100% CONFIDENT FOR THIS PROJECT!!! I am ready to start this immediately. I am extremely eager and ready to go. I am all of the following; attentive, detailed, creative, dedicated, efficie Περισσότερα

$208 USD σε 3 μέρες
(387 Αξιολογήσεις)
7.0
fullymagento

Dear Employer, This is Kritwasha from Live Software Solution. I have carefully revieId your project requirements. I assure you that I will deliver quality work, expected output and will meet deadlines too. IM Περισσότερα

$277 USD σε 10 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
6.7