Ολοκληρωμένο

Display the Countries homepages Sliders and Egypt displays in selected ( abroad only ) location preferences

To let the main homepages Display the Sliders and Egypt country displays its products in the selected ( abroad only ) choice of location preferences, payments is termed by displaying the required pages.

Ικανότητες: CakePHP, MySQL, PHP, Symfony PHP, WordPress

Περισσότερα: google maps draw circle selected location, shipment selected countries creloaded, project displays extension selected name listbox, displays telephone extension corresponding name selected list box, selected location map text box drupal, selected maker location google map, can redirect certain people selected countries different website

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 6 αξιολογήσεις ) Cairo, Egypt

Ταυτότητα Εργασίας: #8256895

Ανατέθηκε στον:

shreyanshinfotec

Hired by the Employer

$15 USD / ώρα
(16 Αξιολογήσεις)
4.6