Κλειστό

Develop a Website

50 freelancers are bidding on average ₹9061 for this job

sweta2317

please let me know how you want to look your website? pages , content, logo, images everything is ready? if yes, the site can be done quick !! thanks ===========================================

₹10526 INR σε 3 μέρες
(479 Αξιολογήσεις)
8.3
swelltechnologie

For the proposed cost we assure you * 90 days free support & maintenance (After sales service) * Unlimited* design revisions * Website with bootstrap resposnive design * Double tested by quality analyst which is b Περισσότερα

₹12105 INR σε 10 μέρες
(128 Αξιολογήσεις)
7.5
yogeshssanwal

Hi there - My name is Jhalak. I’ve read your [login to view URL] team has 4 years experience designing and developing mobile apps and Websites.I would approach your project by starting with wireframes and getting the site complet Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(205 Αξιολογήσεις)
6.9
techwelf

yes, let's clarify the requirement in details also if you want us to share our skill and previous work let us know.. hope to hear you soon.. Thanks & Regards PROMITI

₹12135 INR σε 7 μέρες
(91 Αξιολογήσεις)
6.4
abhiime

Hello Dear, Thank you for this wonderful opportunity. I would like to apply as a web developer in your job post. I am professional website designer/developer. I have (6)years of experience in this field and can p Περισσότερα

₹7777 INR σε 4 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
6.2
ownmyserver

Dear Client, Thank you for allowing us to place a bid on your project. We have very good hands on experience in working with the LAMP stack especially with PHP frameworks such as Smarty, Codeigniter, Yii, Zend, S Περισσότερα

₹11111 INR σε 5 μέρες
(158 Αξιολογήσεις)
6.2
garima1181

Garima will provide fully interactive website for your project. As per the detail, Garima will provide three template functional schemes and sample pages to make your choice for layout. It will be developed as per you Περισσότερα

₹7000 INR σε 3 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
6.2
websolutions008

Hi, This is angel from [login to view URL] We could build a website. We are a company located in India. Give us one good chance to provide our ability. Payment could be released after you are completely satisfied with ou Περισσότερα

₹11111 INR σε 10 μέρες
(84 Αξιολογήσεις)
6.3
amangpt145

Hello,I can complete your project on time and within your budget.I read through the job details extremely carefully and I am absolutely sure that I can do the project very well. I will give you our best work with our Περισσότερα

₹10000 INR σε 5 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
6.2
octaservices

Thanks for taking a minute , I have 6+ year experience in Magento, Wordpress, PHP. In my team there are 15 members and all are experienced in respective platform. We have huge experience of creation custom module, Mage Περισσότερα

₹10000 INR σε 7 μέρες
(89 Αξιολογήσεις)
6.2
Cygnusinfomedia

Hi, Having over a decade of experience in website design and development, we'd love to build your webpage via superior quality design and color schema. And moreover a responsive design ----------------------------- Περισσότερα

₹12222 INR σε 3 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
6.1
amitarai

Hello My name is Pranav I have checked the details shared by you will do done exactly what you want Please consider my bid and we can discuss more so that i can assist you in better way our services always with Περισσότερα

₹7777 INR σε 6 μέρες
(101 Αξιολογήσεις)
6.1
jhalaniinfotech

Hello, Greetings!! We have gone through your requirements and consider ourselves best suited for your work. We at Jhalani Infotech are an experienced and dedicated team of expert professionals with hands-on experienc Περισσότερα

₹21052 INR σε 10 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
5.6
pratikshapkl

Hi I am Pratiksha and I am blessed with the opportunity to create a multitude of projects, in a variety of styles for a range of clients across the world. With all this diversity, I remain committed to providing award Περισσότερα

₹13333 INR σε 10 μέρες
(93 Αξιολογήσεις)
6.1
tyna

Hi Sir, I can do this job right now, I have experience in build site, I believe that I can do it. Please contact me to discuss. Thanks. More about me: [login to view URL]

₹6778 INR σε 3 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
5.5
codecrunchinfo

Hello sir Have you any reference website you like ? Please discuss more about your requirement. I can do it very well. Thank you CodeCrunch Infotech.

₹7368 INR σε 3 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
5.9
₹13157 INR σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
5.1
pcinfosolutions

Hello, i got your project about to develop your website,Ok let me know you that we have an experts team of designers and developers that we make your website in a good creative procedure that to be your project will l Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.0
₹7000 INR σε 3 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
4.8
PiTechIndore

Hello, I can Design & Develop your website according to your requirements. I am a highly expert Web Developer & Designer both. I have recently developed several static & dynamic Responsive website and web applications Περισσότερα

₹9000 INR σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.2