Κλειστό

Customize a software

9 freelancers are bidding on average ₹20432 for this job

amangpt145

Hello, you awarded me the project but due to some fault its rejected. may you award me again so that we can start chat and work together .I can complete your project on time and within your budget.I read through the Περισσότερα

₹13888 INR σε 7 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
6.1
miracitech37

Hi I have read your job description extremely carefully , so now don’t need to worry we will give PROFESSIONAL work in MINIMUM PRICE and I am absolutely sure that our team can do the job very well but I have couple of Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
6.1
pratikshapkl

Hi I am Pratiksha and I am blessed with the opportunity to create a multitude of projects, in a variety of styles for a range of clients across the world. With all this diversity, I remain committed to providing award Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(104 Αξιολογήσεις)
6.4
kripanidhi

We are perfect for this schoex School Management system with multiple logins and SMS API integration on it asap . Codeigniter/Laravel 5 + AngularJs , Expert for 5 years . I work on all big laravel projects with full Περισσότερα

₹10000 INR σε 4 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
5.7
FutureTechno1

Hi there, I’d like to be considered for your job position. I’m a Web Developer with a strong background developing with back end & front end. I can turn your requirement in a way that represents your brand and appe Περισσότερα

₹30000 INR σε 3 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.3
MoboticsTech

Hello Sir, We have right solution for your [login to view URL] done both project for different [login to view URL] we are providing regular support to [login to view URL] check our latest elearning system. Laravel Elearning:- Περισσότερα

₹77777 INR σε 30 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.9
dunitech

Hey There !! We have seen the job post of yours and very interested to start work with you as we have delivered out the similar kind of projects and we completely understand the subject of yours and what is required Περισσότερα

₹12222 INR σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.2
shuaibullah

Hello Sir, I have been in this industry for 5 years and such jobs are my daily practice. This is my first time on this site and hence you can see that I do not have any ratings/testimonials to show you. My name is Shua Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
3.8
phpscriptsonline

Hi, we have ready made educational php scripts (school, college, online exam, training institute management, e-learning and etc). Please have more details here: [login to view URL] Περισσότερα

₹16666 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0