Ακυρώθηκε

Create pdf desktop application to save files

I am looking for a guy who can program the following desktop application for windows:

Running an .exe file, I get a mask to enter

a) a URL1

b) another URL2

c) another URL3

d) A number

By clicking on a button "Run", the following shall happen:

1. A folder with the name of the number is created in a predefined directory on the PC.

2. The source code of URL1 is saved as a PDF document. (name: [url removed, login to view]) in the created folder.

3. the content of URL2/[url removed, login to view] is saved as a PDF document (name: [url removed, login to view]) in the created folder.

4. The content of [url removed, login to view] is saved as a PDF document (name: [url removed, login to view]) in the created folder.

5. The content of URL1 is saved as a PDF document (name: [url removed, login to view]) in the created folder.

6. The content of URL3 is saved as a PDF document (name: [url removed, login to view]) in the created folder.

After saving all the files, the created folder shall be opened in the explorer to be able to view the created documents.

Important for the PDF documents:

- The PDF documents need to look like as if they are saved as via Google Chrome, meaning they need to have a header and footer line showing the date of saving, the title of the saved site and the URL saved.

- I want to have the option to change the default saving folder where the new folders are created, in an option area.

Δεξιότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Windows Επιφάνεια Εργασίας

Δείτε περισσότερα: create facebook application desktop, save open application desktop, create application convert pdf, pdf create web, joomla component pdf create, pdf create perl, net application desktop

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 104 αξιολογήσεις ) Lüneburg, Germany

ID Εργασίας: #12187473

37 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $265 γι' αυτή τη δουλειά

A2Design

Hi, Nice project you have there, let us help you with it! Our team is Russian-Canadian. We code in PHP. Check our recent projects here http://www.a2design.biz/portfolio_ Here’s a little video about our team too! ht Περισσότερα

$250 USD σε 2 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
8.4
ineedWorkJob

Greetings sir, i am an expert freelancer for this job and your 100% satisfaction is assured if you allow me to serve. Here is the reason. Why you should pick me? a) I am a very expert desktop/web software/macro/b Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(199 Αξιολογήσεις)
7.0
pytho

Hi, I am interested to work with you on this project, I reviewed the requests you listed and I would like to discuss further details with you. Since 2006 I am managing a Web Design Agency located in Romania, which cur Περισσότερα

$296 USD σε 30 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
6.9
prashushinde9

Hello, We have accomplished 90% of the project which is similar of your requirement. All we need 10% customization as per your requirement set and specifications. I want to discuss in personal chat in order to explore Περισσότερα

$257 USD σε 10 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
6.9
BitLabs

Hello, I have gone through your outsourced requirements "Create pdf desktop application to save files" and have analyzed that I have right skills (C Programming, PHP, Software Architecture, Windows Desktop) to exe Περισσότερα

$269 USD σε 3 μέρες
(99 Αξιολογήσεις)
6.1
$300 USD σε 5 μέρες
(90 Αξιολογήσεις)
5.9
Codomotive

Hello Sir, We thank you to give us the opportunity to bid on your project. We are really interested to work on your project. I had a look on your requirement and I think we have exact skill set to effectively complet Περισσότερα

$300 USD σε 10 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
5.7
romanapanovich

Hello I can do these all but I must say that pdf file will contain "screens" of webpage. So - no text information. but screens will be only webpage - without opening some additional browser and so on. Program will ha Περισσότερα

$230 USD σε 4 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
5.3
a6jack

Dear, I have reade the project description and I think I can do this job. I will build a desktop app with GUI, it can run in win XP->10. Please let me know if you want a demo of this job. Regards, Njaka htt Περισσότερα

$350 USD σε 5 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.4
FutureTechno1

Hi there, I’d like to be considered for your job position. I’m a Software Developer with a strong background developing web application. I can turn your requirement in a way that represents your brand and appeals Περισσότερα

$333 USD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
5.2
risu

Hi, I could deliver this solution. Just to be sure of the application and needed features, i would like to confirm it below 1) The application will ask the user to enter four values in an interface (ir urls and a Περισσότερα

$200 USD σε 7 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
5.1
Wadjet

Greetings, I am very interested in your project, and ready to deliver it. However, I have 2 questions. 1- It's not clear if you want the "source" of the pages to be saved as pdf, or the rendered page (as it shows on Περισσότερα

$200 USD σε 5 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
4.8
b0b90

A proposal has not yet been provided

$150 USD σε 3 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
4.2
cracken

Hi, I am competitive to this kind of task, can take good care of this project. In fact, I already done related to this job before. Let me know the best of your time so we can discuss further based on your requirements Περισσότερα

$249 USD σε 7 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.3
zkutch

Hello. More 20 years programming experience. I need more details to set real time and price. Regards. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Περισσότερα

$200 USD σε 7 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.6
Gates777

Dear sir How are you. I have created and published many chrome and firefox extension on chrome store and firefox addon. http://connectedover.com/ https://chrome.google.com/webstore/detail/free-vpn-proxy-service-by/ Περισσότερα

$277 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.0
$155 USD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.9
khaider1392

Hello, The required application will be developed in c#.net, it will be a windows desktop application. Application will be config driven, i.e. it will be capable of taking important parameters like folder path etc in Περισσότερα

$188 USD σε 7 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.8
$250 USD σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.9
SPARKtechBD

VB5, VB6, VB, VB.NET 2015, ASP.NET, MVC, WPF, XML, MSSQL 2014, HTML & CSS3 programmer. I have experience about 20 years (32,000+ hours) in programming complex database application as well as Windows Desktop and Server/ Περισσότερα

$500 USD σε 30 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.6