Ολοκληρωμένο

Create a new Dynamic Theme Color Background Function in my System (PhP-Codeigniter Framework)

Ανατέθηκε στον:

$30 USD σε 2 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
4.9

21 freelancers are bidding on average $90 for this job

faisdesign

Hello, I have read all the requirements of this project and my team can provide high quality professional results at a low cost. Our team consists of 4 programmers/designers with over 6 years experience and a v Περισσότερα

$155 USD σε 5 μέρες
(105 Αξιολογήσεις)
6.6
webdesign786

HI My Motion : "No Satisfaction, No Payment" We have expertise in Web Design & Development. Please check our client reviews to determine the quality of our work. Let start now? I am very hard working and always Περισσότερα

$29 USD σε 1 μέρα
(70 Αξιολογήσεις)
6.5
solafort

Hi. I can complete this within one day at max. I am a skillful and talented PHP/CodeIgniter developer. I have more than 7 years experience in CodeIgniter/Mysql/Apache. I have proficient HTML/Javascript/HTML5/CSS/ Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(19 Αξιολογήσεις)
6.2
suhelshaikh

Dear Hiring Manager, Hi, How are you ? I have gone through the requirement and still need some more brief of the project. I have more than 6 years of experience in skills like CodeIgnitor, Module and extension Περισσότερα

$100 USD σε 0 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
6.1
michealperfect

Hello, woo pro here I go get your stuff done for you professionally. Please visit our work: [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] looking forward to more details, let things roll now. Michael

$50 USD σε 0 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
5.8
karand

Hi there, I have read you project description and understand perfectly what need's to be done. Please feel free to ask questions before awarding the project.

$150 USD σε 1 μέρα
(196 Αξιολογήσεις)
5.6
desireds

Hello sir/madam , We have good experience of PHP,JOOMLA,HTML,HTML5,CSS, Ajax,jquery,JavaScript,Mysql,Graphic Design,Website Design, Android, mobile application,Photoshop, Banner Design ,Flayer mail,Logo Design, jooml Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(36 Αξιολογήσεις)
5.6
kripanidhi

Codeigniter/Laravel 5 + AngularJs , Expert for 5 years . I work on all big laravel projects with full features and functionalities and requirements as according to your requirements . We build Quiz , Competition Sys Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(19 Αξιολογήσεις)
4.9
ankur1024

Hi, Can i talk to you..? This is my live Codeigniter/PHP project profile [login to view URL]~01161c3001d2d948e6 and this is my live "CODEIGNITER" Project Portfolio. http://www.kitchen-mag Περισσότερα

$58 USD σε 0 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
4.3
avinsoln

Hello, My name's Avinash Singh, Full Stack Developer(Designer) with experience of 6 years and have recently placed a Bid on your Job Posting. After seeing the Skills required, am CONFIDENT to do it. You can Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
4.0
apachefriends

Hi, Let's discuss more about the project in detail and turn it into reality with your idea and our skills. We work on Website Development, Mobile Application Development, Website Design, APP Design, UX/UI Design Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.6
viradiyachirag91

Dear Sir, I found your job post on "Freelancer". I am expert Web Developer with more than 2 year experiences of CakePHP , Laravel and Codeigniter with Mysql as backend. I read your job post and i am able to Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.7
emrefigengil

A proposal has not yet been provided

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
moragautam

I am 2 year exprience software developer. we work on web development, web designing using .net, php,Codeigniter,JavaScript,CSS.

$25 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 USD σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rrgamit

Dear Sir I can complete the task by making color picker setting [login to view URL] share more information Regards

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jstechalliance

Hey ! ! Greetings ! I go through your project description, You need to codeIgniter developer, who can add several new function field that can able to change color of several background theme and interface dynamic Περισσότερα

$611 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
babai7278

Hello, I got your requirements. I have the expertise to implement any design you ask for .The site will be mobile responsive, SEO friendly and conversion-centric etc.etc... [login to view URL] http Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
boomtools

Hello, Hope you are doing great!! I have reviewed your requirement(attached PNG file) and I understand that you require to change Color scheme according to color picker. I will do it! can we discuss in detail and ge Περισσότερα

$61 USD σε 4 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
svsdeveloper

Hello Sir, I read your job description very carefully and I believe I am very qualified for your project. I can start your project immediately and finish your project successfully within given time-frame with high Περισσότερα

$25 USD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0