Κλειστό

Create ipaper pdf/a printer solution

16 freelancers are bidding on average R$1804 for this job

seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement. I have great experience working on /PHP/MySQL/HTML5/jQuery/Laravel/Wordpress/Magento/Joomla/Drupal/AngularJS/node.js/CSS3/Java/Python/Django/Javascript/i Περισσότερα

R$3195 BRL σε 10 μέρες
(97 Αξιολογήσεις)
8.5
mituld

Hi I work towards providing reliable, relevant and robust IT solutions at most competitive prices to my customers. I ensure 100% customer satisfaction so lets start Thanks

R$2577 BRL σε 8 μέρες
(343 Αξιολογήσεις)
8.1
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customizations, I want to discuss this project with you further Περισσότερα

R$2319 BRL σε 25 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
6.8
phpdeveloper100

I have 6+ years experience and I have done more then 50+ projects in my [login to view URL] note I am full feldged developers and work for 17 hours in a day.I am ready to start the project kindly open the private message box Περισσότερα

R$1578 BRL σε 10 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
6.8
SevenStarInfo

Hello, We are happy to discuss our proposal with you. KEY POINTS THAT MAKE US DIFFER FROM OTHERS: ~ We have 5+ years of experiences in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major iOS and Android developement. ~ Περισσότερα

R$2222 BRL σε 15 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
6.8
shreeyait

Hello Sir, Hope you are fine there. We are having good experience with Wordpress based projects and the reason we came across here to give the best output to your project with supreme quality. We have Περισσότερα

R$1555 BRL σε 20 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
6.8
nileshbakotiya

Hi, Thanks for the opportunity. As per your requirement, i would like to tell you that I have a very strong experience of more than 7 years in this field of design and development. Please spare a moment to discuss t Περισσότερα

R$755 BRL σε 14 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
4.5
bonapps

Hi, I have been through your requirements and it matches our expertise. I am very much interested in working on your project as it seems that we have done something similar. I am not yet confirmed that I will hav Περισσότερα

R$2500 BRL σε 30 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.6
manpreetnijjar

......If we fail to deliver good quality work..... we will refund you the full amount. We always work for client satisfaction with 24x7 support.

R$833 BRL σε 2 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.3
tishr

I have developed more than 15 PDF Print Driver projects. My project expertise is visible to you. I had also developed some advance printer like FetchReport [login to view URL] Περισσότερα

R$1666 BRL σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
2.9
mobileappsites

Dear Project coordinator , We have already developed apps similar to your needs and we can achieve your goals that you looking for: Checkout our Best Similar Works and Judge us on the basis on It: https://it Περισσότερα

R$1666 BRL σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
1.2
syncnologies

Hello Sir/Mam, We have pool of dedicated team consisting of certified developers capable enough to handle your project exactly according to requirements and within said time frame. As per shared project descript Περισσότερα

R$1333 BRL σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
0.5
R$1666 BRL σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
0.0
ankitvcareall

Hi, We worked on many custom platforms for Web,Android and IOS for end to end development solution. Few links are below mentioned- The LangBridge App- [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

R$1666 BRL σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shawnmichaelns1

Hi, I would like to offer our services. Come over chat to discuss further. We have made some of the best apps and software’s that have around 100 million users worldwide. I have a team of developers who is expert in al Περισσότερα

R$2000 BRL σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
younesselasraoui

A proposal has not yet been provided

R$1333 BRL σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
R$1666 BRL σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0