Ακυρώθηκε

Create a desktop application to save PDF documents -- 3

I am looking for a guy who can program the following desktop application for windows:

Running an .exe file, I get a mask to enter

a) a URL1

b) another URL2

c) A number

By clicking on a button "Run", the following shall happen:

1. A folder with the name of the number is created in a predefined directory on the PC.

2. The source code of URL1 is saved as a PDF document. (name: [url removed, login to view]) in the created folder.

3. the content of URL2/[url removed, login to view] is saved as a PDF document (name: [url removed, login to view]) in the created folder.

4. The content of [url removed, login to view] is saved as a PDF document (name: [url removed, login to view]) in the created folder.

5. The content of URL1 is saved as a PDF document (name: [url removed, login to view]) in the created folder.

Important for the PDF documents:

- The PDF documents need to look like as if they are saved as via Google Chrome, meaning they need to have a header and footer line showing the date of saving, the title of the saved site and the URL saved.

- I want to have the option to change the default saving folder where the new folders are created, in an option area.

Δεξιότητες: PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Windows Επιφάνεια Εργασίας

Δείτε περισσότερα: picture save desktop application, create desktop application ffmpeg, create windows desktop application, create desktop application

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 105 αξιολογήσεις ) Lüneburg, Germany

ID Εργασίας: #12187341

8 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $152 γι' αυτή τη δουλειά

TopTower22

hello,how are you. i read your bid carefully. I have full exp in PDF format. i am c/c++, c# expert and have full experience for 10 years. c++ language is my top skill. i can provide most quality and high speed. if Περισσότερα

$155 USD σε 10 μέρες
(63 Αξιολογήσεις)
6.8
Lesiasmith

Hi, ************No Upfront*************** Qualification :- 1)Skills :- wprdpress , php ,codeignitor,bootstrap,opencart,Angualr js,joomla, Zend ,Android/IOS , E-commerce ,Bigcommerce,Salesforce etc. 2)Educati Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.0
Webbleu

Hello Dear Client, We have gone through your requirement and would to take this opportunity to work on this project. Can you send a detailed requirement about your project. About us We have been providin Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
4.6
nileshbakotiya

Hi, Thanks for the opportunity. As per your requirement, i would like to tell you that I have a very strong experience of more than 7 years in this field of design and development. Please spare a moment to discuss t Περισσότερα

$133 USD σε 4 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
5.2
mukeshwebdev11

I have a great skill in HTML and CSS I can do Theme customization and other Wordpress task. I have made many Websites in wordpress Cms like job portal , media, E commerce etc. You will find these statement as true afte Περισσότερα

$60 USD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.9
syncnologies

Hello Sir/ Ma’am, We have pool of dedicated team consisting of certified developers capable enough to handle your project exactly according to requirements and within said time frame. As per shared project desc Περισσότερα

$155 USD σε 7 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.6
enragetech

I have carefully gone through your job posting on “Create a desktop application to save PDF documents”. I ’m an expert in web development with more than 5 years experiences. I am expert in skills like php, javascript, Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Rohitgirdhar13

Thank you for this wonderful opportunity. Today Your job posting has caught my attention because I’m keenly considering your job post including these skills. I have excellent experience in Website Designing/Developmen Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.0