Κλειστό

Create A Socket Based Client Server Application

Write a Client/Server application such that we have to programs A,B

A: captures RAW images (from webcam), and sends them through a socket

B: receives from the socket the images and save them into a folder

Compress the images in A in order to save transfer bandwidth .

Both are console application without UI

Δεξιότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C#, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Δείτε περισσότερα: software write mq4, software write chip epson, useful software write book, create server game client, software write web specs, software write edid, software write websites idea, software write book images, software write books, software write protection, free software write book, software write book, socket server validate client, software write technical manual

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) Thornton, United States

ID Εργασίας: #12181136

46 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $567 γι' αυτή τη δουλειά

A2Design

Hi, Nice project you have there, let us help you with it! Our team is Russian-Canadian. We code in PHP. Check our recent projects here [url removed, login to view] Here’s a little video about our team too! ht Περισσότερα

$750 USD σε 7 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
8.4
seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement. I have great experience working on /PHP/MySQL/HTML5/jQuery/Laravel/Wordpress/Magento/Joomla/Drupal/AngularJS/[url removed, login to view] Περισσότερα

$1030 USD σε 10 μέρες
(97 Αξιολογήσεις)
8.5
Yknox

Hello I'm interesting your project very well I'm a Good C++, OpenCV, Math, Algorithm, Linux, communication expert. I m quite well experienced in these jobs. Let's go ahead with me I want to service for you con Περισσότερα

$721 USD σε 10 μέρες
(366 Αξιολογήσεις)
8.0
specialist77

Hello, If you do not have any special limitations for this project I will write the solution in C# / .NET. For the web cam access I will sue AForge .NET (open source framework). The client console application will Περισσότερα

$622 USD σε 3 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
7.3
scriptphp87

Hello, I'm a professional programmer for web programming with php language to build the system website, Besides, I'm also expert in MySQL , HTML,HTML5,CSS, JS I'm always top in Vietnam freelancer [url removed, login to view] Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(224 Αξιολογήσεις)
7.8
mike199

My name is Mike and I’m from UK. I work with individual clients and also provide outsourcing services for a number of UK and USA based agencies. Your project description sounds interesting to me and I do have skills & Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
6.8
mmadi

Dear Client, Greetings from Flowgica technologies, I have experience with these skills. We do have similar experience doing something similar to yours therefore I am looking forward to discuss and move ahead. please ch Περισσότερα

$390 USD σε 12 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
6.9
pytho

Hi, I am interested to work with you on this project, I reviewed the requests you listed and I would like to discuss further details with you. Since 2006 I am managing a Web Design Agency located in Romania, which cur Περισσότερα

$889 USD σε 30 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
6.9
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customizations, I want to discuss this project with you further Περισσότερα

$773 USD σε 18 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
6.8
prashushinde9

We have accomplished 90% of the project which is similar of your requirement. All we need 10% customization as per your requirement set and specifications. I want to discuss in personal chat in order to explore your ne Περισσότερα

$773 USD σε 12 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
6.9
SevenStarInfo

Hello ! We want to discuss about your project as we have experience in it. What Differentiates us from the other freelancers : # Experience of more than 5 years in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
6.8
malviyamanish

Dear Client , We gone through project description We are Really intrested to do work with you , We are Web & Software development company having more than 8 year experience in Software development we totally commit Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(152 Αξιολογήσεις)
7.0
BitLabs

Hello, I have gone through your outsourced requirements "Create A Socket Based Client Server Application" and have analyzed that I have right skills (C# Programming, PHP, Software Architecture) to execute your est Περισσότερα

$551 USD σε 365 μέρες
(99 Αξιολογήσεις)
6.1
programac

Hello Sir/Madam! Greetings!!! Thanks for sharing the project. I can start your project right now. I am very much interested in your project concept and of course want to get involved in this project. I got more th Περισσότερα

$250 USD σε 4 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
5.5
yogeshssanwal

Hi there - My name is Jhalak. I’ve read your [url removed, login to view] team has 4 years experience designing and developing mobile apps and Websites.I would approach your project by starting with wireframes and getting the site complet Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(99 Αξιολογήσεις)
5.8
youthpassion

I am a Microsoft certified solutions developer having 10 years experience of software industry in developing web, mobile and desktop applications. I have great expertise in VB, C#, C++, MVC, [url removed, login to view], SQL Server, JQuery Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.7
RubyOnRail

Hello, Its a pleasure to let you know that I've Completed and Delivered similar project before. All I need to work upon customization part, if we can proceed towards more discussion. I have gone through your project Περισσότερα

$833 USD σε 15 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.6
romanapanovich

Hi) I have to ask 1- what operating systems would You like to use? 2- how often must be done camera snapshot? if You can say what camera will be used - it is great. Also - is it important for You what technologies Περισσότερα

$450 USD σε 8 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
5.3
supersuntech

Hello Employer First of all this is not a auto-generated bid. I have gone through your project’s initial requirements with the help of the job posting you have placed. And I think I have requisite experience and Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.8
pirlitu

Hi, what you need done can be achieved via remoting or WebSockets. Both allow (binary) data transfer without the need for A and B to reside on the same machine.

$539 USD σε 6 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.0