Κλειστό

Crear una plantilla de WordPress

31 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο €214 γι' αυτή τη δουλειά

infoway

Hi , This is Ria from Infoway. It would be better if you give us the design files. Let us get in discussion about other works .You may review our Work example :- [url removed, login to view] http://decalac. Περισσότερα

€1028 EUR σε 25 μέρες
(420 Αξιολογήσεις)
9.5
michale21

Hello sir/Ma'am, Greetings from Votive Technologies!! We have good experience team of Core PHP, PHP frameworks, PHP- CMS's, PHP - Ecommerce, Mysql, Responsive Web Designs, Ajax, jquery, JavaScript, JSON, Photosho Περισσότερα

€252 EUR σε 3 μέρες
(382 Αξιολογήσεις)
8.5
akash9958

Hello, "I read through the project description carefully and I am sure that I can do this project very well. I would like to discuss this project with you." I am a Developer with 6+ years of experience in Dynamic Περισσότερα

€650 EUR σε 10 μέρες
(224 Αξιολογήσεις)
7.7
maxsmith8

Hi, Wordpress Experts!!! I have gone through your project requirement specification and as per my previous experience with this I am capable to do this project. I ensure to give a best quality website with good p Περισσότερα

€166 EUR σε 3 μέρες
(160 Αξιολογήσεις)
7.9
Risalat1

Ready to start work with you, would like to discuss it further, let me know if you are free to discuss it thanks

€200 EUR σε 3 μέρες
(297 Αξιολογήσεις)
7.7
DRwebmedia123

Hello, I have checked your mentioned project requirements in details and I am clear with all the requirements.. Please reply me so that we can have a discuss about the project more in details so that we can sort out t Περισσότερα

€147 EUR σε 5 μέρες
(229 Αξιολογήσεις)
7.7
latatestTech

With Freelancer Preferred badge bound to give 100% Quality (Let's Chat) Hello, A great team is here for your service!! I read the project description properly, and I agreed to fulfill 100% of all your requiremen Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(123 Αξιολογήσεις)
7.2
rajnish1579

I have gone through your requirements and ready to work on this project. We have worked on many projects and completed them with 100% client satisfaction. Our top class recent work. [url removed, login to view] Περισσότερα

€100 EUR σε 3 μέρες
(113 Αξιολογήσεις)
6.7
€266 EUR σε 3 μέρες
(192 Αξιολογήσεις)
6.9
abdulghaffar11

Hello, DON'T AWARD PROJECT BEFORE DISCUSSION, its pretty simple for me but I have few questions to ask, knock me for further discussion, we have 5 years experience in this skills thank you!

€100 EUR σε 3 μέρες
(86 Αξιολογήσεις)
6.1
webplanetsoft

sir i follow your description we provide best solution for client and provide unlimited revision for all thing till client satisfy . thanks hoping for positive reply

€120 EUR σε 3 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
5.7
seemasit

Hello , I have 5 years experience in php(mysql+html5,css3),wordpress(theme customization,plugin development,plugin integration,API integration) and E-commerce(payment integration,add to cart). [url removed, login to view] Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.3
€155 EUR σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.7
Maestrophp

Hello, Thank you very much for your project shearing. I read the project requirement and specification. You want to integrate the existing template in to your word press site. I want to know more about your project Περισσότερα

€155 EUR σε 4 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.9
vitaminavisual

Hola, Soy Cristina de Vitamina Visual Barcelona, puedo ayudarle a programar y maquetar su sitio web en WordPress según el diseño que proponen. Trabajo comprometida con el resultado, para obtener páginas con un diseñ Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.0
avinaykumarweb

My resume will show you that I am the best candidate for your open WordPress Developer position. With more than eight years of experience in this role, I am well-versed in WordPress, e-commerce and many more. Moreo Περισσότερα

€200 EUR σε 6 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.0
jasleen11

Greetings Ready to create your wordpress site As the design of the site is ready . Please share the design and let me know when can we [url removed, login to view] i am avaiabel and ready to start the work. I am Expert in wordpre Περισσότερα

€111 EUR σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.1
danil2021

Hi, I am interested in your project and ready to start now.I know I am new freelancer so its hard to trust on me so just create milestone and release when job done upto your satisfaction. Here is few wordpress Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.1
€194 EUR σε 5 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.5
harrysathe

Hello I am Harry I have 5 year of professional experience in software web application development and mobile app development .. we believe in work quality ,customer satisfaction and timely delivery projects for better Περισσότερα

€150 EUR σε 7 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.3