Κλειστό

Crear una página web

77 freelancers are bidding on average €496 for this job

sanjay2004

Hello, Our understanding is that you are looking for a consulting website. Kindly specify the functionality you are looking our for your website and share the project brief for better understanding. We will provide Περισσότερα

€515 EUR σε 0 μέρες
(1543 Αξιολογήσεις)
10.0
SRajpurohit

Hello there, Greetings! We have gone through your job description and would like to convey you that we are the best match for this task as we are expertise team of prolific Website Development/ Designing Ninja wo Περισσότερα

€721 EUR σε 12 μέρες
(272 Αξιολογήσεις)
8.2
drupaltonic

Hi,Its just the beginning of our long term professional relationship,so let’s connect now :) I have gone through your requirement and understand that your business is unique and Drupaltonic has always built websites Περισσότερα

€777 EUR σε 30 μέρες
(86 Αξιολογήσεις)
8.5
fastworkontime1

Greetings! We have gone through your project details & we will provide you Clean-Professional; Easy-to-Navigate; SEO-Friendly; Flawless; Browsers-Compatible; Perfect-Responsive <Consulting Business Website>. Wit Περισσότερα

€400 EUR σε 7 μέρες
(451 Αξιολογήσεις)
8.1
manuandersen

Hi, I don't use copy/paste responses like the others, I've read your project's description. Can you tell me more about the kind of design you're looking for? Have you seen any similar websites which style you like? Περισσότερα

€1263 EUR σε 18 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
7.8
akash9958

Hello, "I read through the project description carefully and I am sure that I can do this project very well. I would like to discuss this project with you." I am a Developer with 6+ years of experience in Dynamic Περισσότερα

€500 EUR σε 12 μέρες
(205 Αξιολογήσεις)
7.7
gopalvora

Hi I have gone through the details of your project and we find it well within our capabilities. I offer a wide range of services, including Web design, PHP/MySQL web application development, Open sources like Joo Περισσότερα

€505 EUR σε 14 μέρες
(429 Αξιολογήσεις)
8.1
mituld

Hi I work towards providing reliable, relevant and robust IT solutions at most competitive prices to my customers. I ensure 100% customer satisfaction so lets start Thanks

€515 EUR σε 15 μέρες
(351 Αξιολογήσεις)
8.1
narmadatech

Hello,Thank you for taking the time to read my proposal. I have few questions regarding your post, Kindly Note - This is not a standard response, I truly like your post, Yet I would first like to get hands on for a Περισσότερα

€740 EUR σε 7 μέρες
(219 Αξιολογήσεις)
7.9
alifinteractive

Dear client, Thank you for allowing me to post bid on your project. We have an expert team of professional blog, web application, responsive and mobile website developers in [url removed, login to view] have many satisfied clients Περισσότερα

€700 EUR σε 10 μέρες
(128 Αξιολογήσεις)
7.5
pytho

Hi, I am interested to work with you on this project, I reviewed the requests you listed and I would like to discuss further details with you. Since 2006 I am managing a Web Design Agency located in Romania, which cur Περισσότερα

€889 EUR σε 30 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
7.4
webbookstudio

Hello, my name is Victoria. I represent Ukrainian IT Company «Webbook». We provide website design and web and app development services for organizations, public and government institutions, company or private web-pages Περισσότερα

€670 EUR σε 20 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
7.2
Alex1x23

Hello Sir/Mam, We have an experienced team of developers and designer for your project. Our motive is to satisfy you 100% while doing the project and also help you after delivering the work. Please have a look of our Περισσότερα

€300 EUR σε 8 μέρες
(279 Αξιολογήσεις)
7.3
Techizer

Greetings!! Satisfaction & Quality is our TOP Priority! We are a team of strong UI & UX design with unlimited customization & alteration until YOU Satisfied! We provide bespoke solution to the Front End & Backend Dev Περισσότερα

€684 EUR σε 15 μέρες
(152 Αξιολογήσεις)
7.6
raulp

Me interesa este proyecto, necesito mas informacion para poder evaluarlo bien. Puede ver parte de mi portfolio en [url removed, login to view] Saludos

€250 EUR σε 7 μέρες
(319 Αξιολογήσεις)
7.6
xenixphp

Hi, Ready to build a site. Ensure you regarding quality standards. Will deliver robust structure. Let's discuss further. thanks

€444 EUR σε 10 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
6.9
prashushinde9

Hello, I understood the initial scope of this project. Although i want to discuss further this job in order to prepare the final concept for this project. After Complete discussion over the call or in chat, i wi Περισσότερα

€773 EUR σε 10 μέρες
(63 Αξιολογήσεις)
7.1
Harwinderpal

Hi I am ready to discuss with you right now. I have experience with html,wordpress design, mockup design,business card design, website design,css, html5 etc. Here is the some of my best links which i have design Περισσότερα

€300 EUR σε 7 μέρες
(173 Αξιολογήσεις)
7.2
sushant003

Dear Sir, We are in top 25 company in [url removed, login to view] , we made lots of system and as well also earned more then 1000000+ USD and give us one chance then you will know our level of expertise and quality work Περισσότερα

€666 EUR σε 30 μέρες
(172 Αξιολογήσεις)
7.4
Malitechnolab

Hello, Thanks for taking time to read my bid. I’ve reviewed your project requirement brief to build a website and feel confident to deliver you quality work as I have ample of experience in similar project work. Περισσότερα

€350 EUR σε 10 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
7.1