Ολοκληρωμένο

Corporate Website Designing and Development

Ανατέθηκε στον:

SyncupCorp

Hello I believe I have completely understood the exact need of you and can deliver the work in given time with excellent finishing. Thanks Sudip

₹10000 INR σε 20 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.4

31 freelancers are bidding on average ₹11153 for this job

fattahaabdul

I have 12+ years of experience. Can we discuss the project. Please initiate a chat with me so that we can discuss the project at a broader level. Please see my portfolio. [login to view URL] Why y Περισσότερα

₹10000 INR σε 3 μέρες
(115 Αξιολογήσεις)
7.9
hitech10

Dear Revered, Hope you are doing good. I am Aayushi representing Hitaishin Infotech. I am a firm believer in "The only place where success comes before work is in dictionary". I have hands on, rich and diverse ex Περισσότερα

₹13684 INR σε 3 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
6.9
fullymagento

Hello, We provide full range of services for over 8 yrs of [login to view URL] experience will help you to define best online strategy to serve what you require. We don't demand any advance payment. We have done m Περισσότερα

₹33333 INR σε 3 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
7.2
₹7777 INR σε 3 μέρες
(95 Αξιολογήσεις)
6.8
VirasatSolutions

Hi There, I have gone through your requirement as per which you are looking for an Expert who will assist you by Corporate Web Designing & Development work. We are a team of Highly Skilled experts having combined Περισσότερα

₹40000 INR σε 15 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
6.9
alif8

Hi, You need us to DEVELOP A CORPORATE WEBSITE. We have designed and developed several websites and have 3+ years of experience in this field. We have plenty of web designs ready with us that perfectly suits your Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(84 Αξιολογήσεις)
6.1
₹10000 INR σε 3 μέρες
(112 Αξιολογήσεις)
5.9
webizzindia

Hello Thank you for project description Yes , We can Develop website for you - It will be mobile responsive -Platform would be wordpress Previous Website design that matches to your requirement ==== htt Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
5.7
codecrunchinfo

Hello sir you need corporate website ? Have you any reference website you like ? Please discuss more about your requirement. I can do it very well. [login to view URL] [login to view URL] http:/ Περισσότερα

₹10526 INR σε 25 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
5.5
avinsoln

Hello, Went through your Job Posting and I am CONFIDENT to do it. If Quality Work and Dedication is something you looking for in a Freelancer, I assure to possess both :) I would really like to be a part and c Περισσότερα

₹10000 INR σε 9 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
5.2
Dominantsoftech

Dominantsoftech is pleased to submit a proposal for the Corporate Website Designing and Development .This proposal describes the technology, services, terms, and schedule for the web site development project. we have Περισσότερα

₹10000 INR σε 7 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
4.9
guptakg91

Hello, I would love to work on your mentioned project specification . I highly value professionalism and hold myself strictly accountable to represent my client’s needs. Looking forward to discuss more about Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
4.7
pthreeinfotech

Hi...... I am Pritesh and I represent Pthreeinfotech. I can complete your project on time. I have worked on similar projects to what you are looking for, and I am confident I can exceed your expectations. I read throug Περισσότερα

₹11111 INR σε 3 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
4.3
priteshplm

At PLM InfoTech Industry we are aware that creating client-oriented website takes a mixture of technical excellence and clear communication. We know that every client is unique and we strive to deliver an individual, Περισσότερα

₹8889 INR σε 9 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.3
technogogues

Dear Project Owner, Hope you are doing well!! We have read your requirements and understood that you want to build a corporate website designing and development. Please provide me complete details. You can Περισσότερα

₹5555 INR σε 3 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
4.4
mhtshr

Hi I am credited and searchable web designer and developer with an experience of more than 6+ years. I have worked for numerous brands, companies, and individuals as a Website Designer and have to lead a team for th Περισσότερα

₹11666 INR σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.7
₹7777 INR σε 8 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.8
₹10000 INR σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.4
omniscient04

Hi, Greetings of the Day! As we are a team of 20+ professionals for IT Services like- Website Designing and Development, SEO and SMO, Graphic Designing services. We can offer you our several years of experience in W Περισσότερα

₹12500 INR σε 7 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
4.3
vermadeepika

Hi, I am a full time freelancer and ensure quality work and on time delivery. I have 5+ years of experience in the required skills, can show you few samples of my work. [login to view URL] (codeigniter) http:// Περισσότερα

₹8888 INR σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.7