Σε Εξέλιξη

Convert image header to Slider in my wordpress template website

Ανατέθηκε στον/στην:

OvidiuBar

Hello. I can help you with converting the header image to slider very fast, professional and with low cost. You can check my portfolio to view my latest work and also my skills. I can provide you more examples from my Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.3

51 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $32 γι' αυτή τη δουλειά

A2Design

Hi, Nice project you have there, let us help you with it! Our team is Russian-Canadian. We code in PHP. Check our recent projects here http://www.a2design.biz/portfolio_ Here’s a little video about our team too! ht Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(85 Αξιολογήσεις)
8.5
Alex1x23

Hello Sir/Mam, We have an experienced team of developers and designer for your project. Our motive is to satisfy you 100% while doing the project and also help you after delivering the work. Please have a look of our Περισσότερα

$55 USD σε 1 μέρα
(269 Αξιολογήσεις)
7.3
malviyamanish

Dear Client , We gone through project description We are Really intrested to do work with you , We are Web & Software development company having more than 8 year experience in Software development we totally commit Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(190 Αξιολογήσεις)
7.1
maxpl

Hi, Im web developer from Poland, I have 5+ years of experience in webdesign/ development, WordPress, OperCart, E-commerce, obile Development, SEO and I have done number of projects. I can handle project indep Περισσότερα

$388 USD σε 10 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
6.7
cybergeekshop

Hi, i have more than 4 year of experience in freelancing and developed many WordPress site & plugin in this time period. i will write efficient code for you which will work fine with future WordPress update. Rec Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(137 Αξιολογήσεις)
6.3
shahid864

Hi, My name is Shahid, i am working in web development from past four years. Will provide you quality work and hopefully we will have long term relationship in web development. Let me know if i can help you. let's dis Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(265 Αξιολογήσεις)
6.3
gwebdesignplus

Greetings! I am Preeti, working as a Website Developer & Designer with 5 years of experience in PHP, Wordpress, Magento, Drupal, Joomla etc. I came across your project posting and thought of writing to you. I h Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(56 Αξιολογήσεις)
6.4
DKinfo

Good Day!!! I am very much interested about the project "Convert image header to Slider in my wordpress template website" you recently posted. I have 9+ years experience as a web developer. I have completed ove Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(81 Αξιολογήσεις)
6.1
$25 USD σε 1 μέρα
(72 Αξιολογήσεις)
5.8
einnovention

Hi! While reading your project description, It’s proud to say that I can demonstrate my professionalism on the highest level. I am ready to assist you day and night, 24/7. Your queries/questions will be answered promp Περισσότερα

$34 USD σε 1 μέρα
(71 Αξιολογήσεις)
5.8
$20 USD σε 1 μέρα
(92 Αξιολογήσεις)
5.5
shashankkani

Hi, I have great working experience with Designing & developing. I will provide you unlimited revision. I am always available on freelancer I will give you update regarding your project after every two hours d Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(33 Αξιολογήσεις)
5.5
pinakisen2014

Hi there, I have gone through your project requirements in details and I am looking forward to discuss about this project. We are an experienced and dynamic team of designers/ programmers, expertise in php,wordpress,Ht Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(82 Αξιολογήσεις)
5.6
atharvwebtech

Hi Sir Greetings I read your requirements and understood.i have good developer team.We are expertise on designing and development, Responsive, Bootstrap,PHP, codeigniter, Cake PHP, Joomla, Ecommerce, Wordpress, woo Περισσότερα

$20 USD σε 0 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
5.1
artiboria

Thank you so much for this great opportunity. I have 9+ years of experience in this field and can provide you my past work sample. I am an expert in WordPress, Magento, Joomla, PSD to HTML conversion, LOGO Desigi Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(35 Αξιολογήσεις)
5.0
Sajjadhussain786

i can do that right now .I am professional designer and developers i have a 5 year experience in that field. my recent work http://worldtradeexchange.org/ http://worldtradeexchangebusiness.com/ http://motosta Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(46 Αξιολογήσεις)
5.0
DevsKing

Hi I am DevsKing from Bangladesh. I am a wordpress web developer. I know HTML, HTML 5, CSS ,CSS3, Woocommerce , Wordpress, Adobe Photoshop & Javascript. Here is my practice links - (1) http://evergreenbd.net/portfolio Περισσότερα

$25 USD σε 0 μέρες
(227 Αξιολογήσεις)
4.7
crazyhunter

Dear client, Thank you for such a great opportunity. Your job posting has caught my attention requiring the skills of WordPress development and I am keenly considering your job post. I have excellent experience in Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(29 Αξιολογήσεις)
4.9
passion2020

Hello, I am expert in Wordpress development and web application development I can complete this on time and deliver the project exactly as you wanted Kindly discuss with me so we can move ahead Thanking You

$25 USD σε 1 μέρα
(31 Αξιολογήσεις)
4.8
FreelancerNasim

Hi Dear :) Can i help you for this project? I have 5 years of experience in Web Design & Development as well as Graphics Design. Although you don't award me the project, Can we please discuss a little bit? I am very h Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(26 Αξιολογήσεις)
4.9