Ακυρώθηκε

Convert my ajax website to websocket.

3 freelancers are bidding on average €87 for this job

abdulghaffar11

Hello, DON'T AWARD PROJECT BEFORE DISCUSSION, its pretty simple for me but I have few questions to ask, knock me for further discussion, we have 5 years experience in this skills thank you!

€50 EUR σε 3 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
6.0
erskywebsolution

we have a very good experience developer ee will finished your task as soon as possible

€100 EUR σε 2 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
4.2
€155 EUR σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.1
PeterBeell

Hi Peter here, I am really interested to work on this project, I can start the work now , and can provide the best services from my end. Please come on chat to discuss more about the project. Thanks!

€155 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Jonathano1367

I'm currently a project manager at my company. I work with php andAjax daily and creating analytics , This seems like fun project to work on.

€111 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0