Κλειστό

Convert a Template to a Website

70 freelancers are bidding on average $157 for this job

drupaltonic

We have reviewed your requirements for the Responsive web page Development and would love to work for [url removed, login to view] are expert Web programmers and can convert your PSD files to rich featured static HTML with W3C validation an Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
8.5
narmadatech

Hello, Thank you for taking the time to read my proposal. I have few questions regarding your post, Kindly Note - This is not a standard response, I truly like your post, Yet I would first like to get hands on f Περισσότερα

$388 USD σε 3 μέρες
(202 Αξιολογήσεις)
7.8
BVMSolution

Hello, Hope you are doing well. After carefully reviewing the requirements of the job description, I feel that we are very much suitable for the job. We can start working now . please give a chance to work fo Περισσότερα

$200 USD σε 12 μέρες
(144 Αξιολογήσεις)
7.3
itcslive

Dear sir, At first we like to say that we are a very experienced in programming languages ( php & mysql, ajax, JS, curl ) and expert in making custom cms with php script and can customize all major CMS like(joomla,wor Περισσότερα

$242 USD σε 5 μέρες
(170 Αξιολογήσεις)
7.7
$277 USD σε 10 μέρες
(231 Αξιολογήσεις)
6.9
rkmomin

Hi there, My name is Momin. I’ve read your brief and can see that I’d like to do this task. My team has 7 years experience designing and developing. I would approach your project by starting with wireframes Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(136 Αξιολογήσεις)
6.9
BitLabs

Hello, I have gone through your outsourced requirements "Convert a Template to a Website " and have analyzed that I have right skills (CSS, HTML, PHP, PSD to HTML, Website Design) to execute your esteemed project. Περισσότερα

$156 USD σε 3 μέρες
(112 Αξιολογήσεις)
6.2
ravinder246

Hello, I have 6 years experience in web-development and have done many website on different skills such as wordpress,php,shopify,magento and some other. Yes I have strong knowledge about bootstrap and can develo Περισσότερα

$250 USD σε 8 μέρες
(169 Αξιολογήσεις)
6.5
junkyfunky

Hello, I've read your project description and I want to discuss this project in more detail with you. Lets have a quick chat to discuss this project further and proceed accordingly. Please check my Freelancer fe Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(87 Αξιολογήσεις)
6.4
softwaresol4u

Hi SIr. We have read your project detail and We can create your website according to your requirements. Be sure you will get the quality work. To make you satisfy regarding our skills and quality I am sharing only c Περισσότερα

$388 USD σε 10 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
6.4
Lavlu

Hello Sir, Good Day! I am Sandeep Sharma, Fulltime freelancer with 11 years of experience in Website and Software Development and Designing. I checked your project requirements and it matches with my skills & exper Περισσότερα

$333 USD σε 15 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
6.8
rpv84

Hello sir i am Expert wordpress developer and i will do it this for you as per your requirement and yeah first of all you just check our portfolio and then we will discuss and go ahead. Portfolio http://www. Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
6.1
$155 USD σε 6 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
6.4
techwelf

yes, let's clarify the requirement in details also if you want us to share our skill and previous work let us know.. hope to hear you soon.. Thanks & Regards RIMSHA

$246 USD σε 14 μέρες
(90 Αξιολογήσεις)
6.4
amitarai

Hello My name is Pranav I have checked the details shared by you will do done exactly what you want Please consider my bid and we can discuss more so that i can assist you in better way our services always with Περισσότερα

$155 USD σε 7 μέρες
(100 Αξιολογήσεις)
6.0
webarox

Hello Greetings of the day!!! I’ve carefully gone through your job posting. I am having 5+ years of experience in Word press, HTML, PHP, CSS and other CMS frameworks. I have designed many e-commerce and woo-commerc Περισσότερα

$155 USD σε 5 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
6.1
Projectssss

Hello , Hi, I'm interested in your project. Would you like to ask me any questions? if yes , message me now :--

$155 USD σε 3 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
6.0
developer2581

HI Hello Sir, We have gone through the details you have provided and would be pleased to work on this with you to deliver the results that you have expected and We are sure you will not be disappointed if you give us Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
5.9
yogeshssanwal

Hi there - My name is Jhalak. I’ve read your [url removed, login to view] team has 4 years experience designing and developing mobile apps and Websites.I would approach your project by starting with wireframes and getting the site complet Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
5.8
rukeysolutions

Hi, I have a few questions about your project. Please send me a message so that we can discuss more.

$155 USD σε 3 μέρες
(129 Αξιολογήσεις)
6.2