Ακυρώθηκε

Convert PSD To HTML5 and change style for PHP website

66 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $415 γι' αυτή τη δουλειά

iramrao

I understand what you are looking for. I’ve read your project and understood. Because I’ve completed the same work before so I am sure it will not be a problem for me. I am highly professional and skilled web designer Περισσότερα

$736 USD σε 10 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
7.4
conceptsview

HI, Please check some completed projects, then you can easily understand my work ability & quality. [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] http://www.royalaroma. Περισσότερα

$632 USD σε 15 μέρες
(130 Αξιολογήσεις)
7.2
leopedia

We can convert perfectly in bootstrap responsive psd to html we are themeforest elite author. Check our profile and review in freelancer. 100% result Theme forest profile [url removed, login to view] Περισσότερα

$535 USD σε 3 μέρες
(88 Αξιολογήσεις)
6.7
Techizer

Hope u having a great time! Satisfaction& Quality is our TOP Priority! We are a team of strong UI & UX design with unlimited customization & alteration until YOU Satisfied! We provide bespoke solution to the Front En Περισσότερα

$631 USD σε 5 μέρες
(87 Αξιολογήσεις)
7.1
$666 USD σε 3 μέρες
(170 Αξιολογήσεις)
6.6
$515 USD σε 10 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
6.8
teambeedesigners

Hi, I am a top rated preferred freelancer specially dealing in front end and pixel perfect psd to html responsive conversions with bootstrap. My code will be 1- responsive for all devices 2- bootstrap coded 3- Περισσότερα

$400 USD σε 7 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
6.4
egetwayteam

Hi ,PSD TO XHTML,HTML5,responsive Expert Coder here . Having 100% completion rate on similar kind of project And Freelancer Certified on HTML,HTML5,PHP,Wordpress. Just check my feedback and assign the project to me. ha Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(111 Αξιολογήσεις)
6.6
jayprihar69

Hi Mate, I have gone through your current website ([url removed, login to view]) I can assist you please discuss in detail so that I can help you according to your need. I am a senior full stack developer with 6 years of exp Περισσότερα

$355 USD σε 10 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
6.5
usatechsoft

HI My Notion : "No Satisfaction, No Payment" We have expertise in Web Design & Development. Please check our client reviews to determine the quality of our work.: Lets discuss in detail and start now? Pl Περισσότερα

$258 USD σε 3 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
6.4
Walkingdreams

Hello, Professional developers with similar expertise [url removed, login to view] are posting our bid as an expression of interest and appreciate further discussion in private message [url removed, login to view] are waiting for your message to communicate Περισσότερα

$526 USD σε 10 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
6.8
abdulghaffar11

Hello, DON'T AWARD PROJECT BEFORE DISCUSSION, its pretty simple for me but I have few questions to ask, knock me for further discussion, we have 5 years experience in this skills thank you!

$250 USD σε 10 μέρες
(77 Αξιολογήσεις)
6.0
njain0131

VERY EXPERIENCED IN DESIGNING & DEVELOPMENT OF WEBSITES!!! PLEASE VISIT OUR PORTFOLIO!!! PLEASE CONTACT!!! Hi, After reading your requirement we found ourselves very comfortable to proceed with your project. We spec Περισσότερα

$444 USD σε 5 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
6.1
WebYear

Hello I checked ur website [url removed, login to view] we can design very clean and professional psd and conver it to html We are a team of 21 highly skilled professional front end and backend developers Front end - html5/cs Περισσότερα

$526 USD σε 3 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
5.7
michealperfect

Hello, woo pro here I go get your stuff done for you professionally. Please visit our work: [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] looking forward to more details, let things roll now. Michael

$500 USD σε 2 μέρες
(63 Αξιολογήσεις)
5.8
ferozstk

Hello, I believe I'm suitable for the job ( PSD To HTML5) after reading your job request. As I'm expert on PSD To HTML5. Please feel free to contact me. I am looking forward to hear from you. Best regards

$300 USD σε 3 μέρες
(61 Αξιολογήσεις)
5.8
Shivamf

Hello there, I have reviewed your job description as well and very confident to handle this project perfectly. I am expert in Web designing/developing.I believe that I can be the best productive candidate for this re Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
5.5
webdeveloperexpe

Hello, Thank you for taking the time to review our Bid. It will really be a great opportunity for us in working with you on this project! Designing [url removed, login to view] [url removed, login to view] http: Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
4.9
imran009cse

Good Day, Thank you so much for giving me an opportunity to apply this wonderful job opportunity. I read your whole job requirements very carefully and understand what you actually wanted for your project. In your jo Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
5.2
DevvTime

Hello yes dear , please pm me to discuss in details i am really interested in your project, please pm me to dsicuss in details? i am waiting for your pm thanks regards

$250 USD σε 10 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
5.3