Κλειστό

Convert a MS Access database into a MySQL database + a user-friendly interface.

I am looking for moving information and queries from a MS Access program to a more easy-to-use database, plus a user-friendly interface to access it. The database will have to be accessible via internet for remote users, with levels of access depending on everyone\'s job.

Ικανότητες: MySQL, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής

Περισσότερα: ms access with php, job ms access, ms access job, MS Access Database, remote access mysql, access database php mysql, access convert web database, convert access database php mysql, remote database, user interface mysql database, php mysql access convert, levels access, remote mysql, access user interface, access database convert, convert access php mysql, convert program access, php mysql ms access, ms access interface, convert ms access database standalone software, convert ms access database program, convert ms access database exe, convert ms access database exe, access database queries, database queries mysql

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) South Africa

Ταυτότητα Εργασίας: #7532430

29 freelancers are bidding on average R17634 for this job

hits

We are a team of designers and developers with expertise and experience in Photoshop, HTML, CSS, PHP, AJAX, JQuery, Angular JS, XML, Wordpress, Bootstrap, CodeIgniter, Laravel, Google Map API and MySql. We have designe Περισσότερα

R24705 ZAR σε 10 μέρες
(947 Αξιολογήσεις)
8.9
meet2amitvw

Let's discuss over freelancer Personal Message Box for the proper estimation of cost and time. I am myself developer so you will directly work with me. No mediators. No managers. No subcontractors. see my recent Περισσότερα

R24411 ZAR σε 30 μέρες
(107 Αξιολογήσεις)
8.5
buraqtech

1. Tours Site + Booking Module We already designed and developed a complete portal for online tours listing with complete online bookings of tours with departures and much more other things in a complete cms based sol Περισσότερα

R19878 ZAR σε 30 μέρες
(95 Αξιολογήσεις)
8.0
Reflexlogic

Hello, We can build a system to fetch data from MS access & put that in mysql. Then we will built a system for you that you can use to manage that. I am willing to discuss on your project in detail. We are Περισσότερα

R16237 ZAR σε 30 μέρες
(107 Αξιολογήσεις)
7.5
solarsoftwares

Dear Employer, Initiate the discussion to finalize scope of work to convert your existing MS Access DB to MySQL along with an User friendly Interface and access levels. My in house comprises of 90+ MYSQL Coders a Περισσότερα

R20618 ZAR σε 21 μέρες
(102 Αξιολογήσεις)
8.1
srinichal

I am an expert in delivering custom scripts and software willing to discuss further about the project needs

R18529 ZAR σε 30 μέρες
(133 Αξιολογήσεις)
7.3
dragnoir

Hello, I am very interested in your project and I will be happy to assist you. I can make different designs for you with unlimited revisions and 100% satisfaction guaranteed. I look forward to hearing from you. Περισσότερα

R21052 ZAR σε 15 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
7.3
marchingantssl

Hi there, I’ve read your brief and I am really willing to work with you. I am just interested in more details that you might give about the project. We have enough experience to help you with this project, of Περισσότερα

R11578 ZAR σε 21 μέρες
(152 Αξιολογήσεις)
7.2
sritechnocrat

Hello Sri Technocrat will provide fully interactive website for your project. As per the detail, Sri Technocrat will provide three template functional schemes and sample pages to make your choice for layout. It will Περισσότερα

R17500 ZAR σε 30 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
7.3
tnavadiya

Hello there.. I need to discuss this more before I start.. Let me know when you are available for discussion. Thank you..

R18529 ZAR σε 30 μέρες
(73 Αξιολογήσεις)
6.9
consulnet

Hi, This looks like a job for us! Please share MS-Access Database and hierarchy for level of access. We have extensive experience with PHP and mySQL. We will build the web application on Code Igniter which a secure M Περισσότερα

R17500 ZAR σε 30 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
6.9
AppXonedotCom

1- Please present MS Access program. 2-Easy to use database,user friendly ,explain with your preferences. 3- Levels of access, are there existing user roles ? We would like to get complete idea and understanding Περισσότερα

R23000 ZAR σε 30 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
6.2
expertcoder1vw

Hi, If your Access database is already working well, and is moderately complex, then I recommend moving it to Office 365 as an online Access database accessible over the web. You would need a Office 365 subscription. Περισσότερα

R10500 ZAR σε 16 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
5.9
WorkXpressPaaS

Hello! We are a US company with an 13 year history of developing cloud-based custom software solutions for a diverse client list. Our rapid development platform is able to save our clients significant time and money. A Περισσότερα

R17525 ZAR σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
5.6
webXpart

I have gone through your details and understand your requirements. I have good knowledge to develop your project as per your requirement. To know more about me and my expertise please see below links. Please check m Περισσότερα

R13684 ZAR σε 16 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.4
winnet21

Dear friend , this project is easy with me please reference programs that I done here: [url removed, login to view] I can create a stand alone app with database is Mysql for you, program will run on all windows ver Περισσότερα

R10555 ZAR σε 30 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
5.6
thecloudkernel

How many forms / tables / reports? We are Israel based premier specialist IT solutions and services company, that combines core technical expertise with a global business perspective. The company's key offerings i Περισσότερα

R20000 ZAR σε 15 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
5.2
lokjaiswal12

Hello sir, I have read your project description and understood of your requirement and per would like to present my proposal for this job. I have long experience in dealing with both the ms access and mysql database sy Περισσότερα

R11667 ZAR σε 8 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
5.5
MiranQ

A proposal has not yet been provided

R17500 ZAR σε 30 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
5.3
lavizsolutions

Hi, Please check and provide me some more info on msaccess db, need to look the db structure.. 1. [url removed, login to view] (Event management software) Events, Volunteer, Performer, Budget, Ledger, expenases Περισσότερα

R26315 ZAR σε 45 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.5