Ακυρώθηκε

Cloud Based skill test application -- 2

I need to build a cloud based skill test application.....I'm enclosing the specifications in the attached document.

Ικανότητες: Cloud Computing, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: autotesting application test online form submission, job application test, applet line application test, web application test plan, application test quiz games, application test online asp, application test online, online application test answers, microsoft web application test tool, application test intelligence pdf, application test line, can download microsoft application test center download, application test plan, online application test

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2 αξιολογήσεις ) New Delhi, India

Ταυτότητα Εργασίας: #11786357

1 freelancer is bidding on average $555 for this job

vw6987013vw

I have more than 9 years of experience in Wordpress, Woocommerce, WP plugin development and customization, Woocommerce store setup, Wordpress responsive theme design, Web design, CSS, HTML, Bootstrap, PHP, javascript, Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.4