Κλειστό

Car lister software

I need a auto posting software for [url removed, login to view], [url removed, login to view], [url removed, login to view]

The software needs to bypass the pending verification period and get my ads online instantly

The software needs to generate new identity for each listing i want to post.

Ικανότητες: MySQL, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Διαχείριση Ιστοσελίδων

Περισσότερα: car dealer inventory online web page free, generate online arabic calligraphy, software design car colour, generate online pdf quote asp, extraction information online ads, generate online lead php code, paid view online ads, car stunt games online, generate online quotation software, software system car parking, software management car parking, online ads graphic

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Germany

Ταυτότητα Εργασίας: #12010578

11 freelancers are bidding on average €694 for this job

r4rony

Hi, ## SIMILAR WORK DONE ## • [login to view URL] • [login to view URL] • [login to view URL] • [login to view URL] • [login to view URL] PLEASE COME UP FOR A QUICK DISC Περισσότερα

€721 EUR σε 15 μέρες
(111 Αξιολογήσεις)
8.1
shibin123sl

Hello, Hope you are doing great. We gone through project description. We are professional website design and development company operating from India. We have eight years of experience in web/mobile software design an Περισσότερα

€833 EUR σε 10 μέρες
(139 Αξιολογήσεις)
8.0
Shopify

I want to discuss this project with you further, let me know the best suitable time for you to schedule the meeting, Feel free to message me at any time, i used to be online 14 hrs in a day on this website so probably Περισσότερα

€773 EUR σε 18 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
6.7
SevenStarInfo

Hello ! We want to discuss about your project as we have experience in it. What Differentiates us from the other freelancers : # Experience of more than 5 years in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major Περισσότερα

€1000 EUR σε 10 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
6.8
Dinfo12

Hi - I am Ashish. I’ve read your project brief and can see that you need a new website. I have 8 years experience in designing and developing websites. I would approach your project by starting with wireframes and Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.5
binarycodersvw

Hi.I am a Visual Basic .NET programmer with 10 years experience(I know you hear things like these a lot but I can show proof). This is an automated robot placed bid but I have read the description of your project and I Περισσότερα

€1481 EUR σε 22 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.4
freehandaffiliat

Please provide us a chance to speak to you so that we can understand yours requirement in-depth and provide you our understanding on this placeholder bid. This might be the new profile here, but we have been in this i Περισσότερα

€755 EUR σε 20 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.6
king18yat

In the bid amount, I shall provide website, android application, ios application with1 year complementary support . Thanks Yatin

€555 EUR σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
1.1
blueblokers

We are experienced in PHP, HTML, JAVA, WORD PRESS, BOOTSTRAP, WEBSITE DESIGN, JAVASCRIPT, DOT NET, MYSQL, C# PROGRAMMING, AND ANDROID… So we can able to provide good and quality work. You guys don’t afraid about your Περισσότερα

€427 EUR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
AlElmoselhi

Hello Sir, I am Alaa Elmoselhy and I can make this software as you want and in a short time. I am a professional web developer, designer and software maker with an experience of more than 6 years in creating and cust Περισσότερα

€388 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
julienmoutier

A proposal has not yet been provided

€333 EUR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
EnlightenedSoft

I am very practiced in website automation, this would not be a problem I just need some time to complete this script.

€525 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
creativesoft3

Dear Client, Greeting of the day ahead !!! Thanks for providing us opportunity to place bid over the project and communicate with you. I am a serious bidder here and i have already worked on a similar project befor Περισσότερα

€555 EUR σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ArnoHanekom1

I am a professional developer with over 10 years experience in various languages. I am a quick worker and a fast learner. I created something similar a long time ago, please see: www.carfind.co.za.

€611 EUR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kennethgold

This will work as an "automated bot" that will post your ads on those websites. I can even build it with full proxy support so that it rotates your IP addresses to make you undetectable. Do any of those websites fea Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0