Κλειστό

Build me a website

I would like a WordPress website similar to money and task ([url removed, login to view]) . Please go through this site and quote for me what is required. I need this work to be done as soon as possible and my maximum fee is $900. Looking forward to your bids

Ικανότητες: CSS, HTML, MySQL, PHP, WordPress

Περισσότερα: build me a wordpress site, build me a site

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Nairobi, Kenya

Ταυτότητα Εργασίας: #9251377

79 freelancers are bidding on average $1017 for this job

infoway

Hi A warm greetings! Thank you for the opportunity to submit a proposal for the development of the website. Working together, I believe we can create a site that is simple to navigate and has a professional yet w Περισσότερα

$1365 USD σε 30 μέρες
(532 Αξιολογήσεις)
9.7
Webwingtechology

Hello, As clearly mention in post - You want to build a WordPress Site similar to "[login to view URL]". I have gone through website in depth,to get a complete project scope and I firmly believe that Our company w Περισσότερα

$1546 USD σε 30 μέρες
(183 Αξιολογήσεις)
8.9
sonuinfy

Hi there! As I have understand your description here you that you need a website. I can surely build up your website as per your requirements. I am proficient in the same hence I want to discuss the project so tha Περισσότερα

$1546 USD σε 20 μέρες
(567 Αξιολογήσεις)
8.9
technologyaddict

Hi, We have noticed that you are seeking highly skilled and expert professional personnel to develop website. We have a team of developers who have more than 15 years of experience and we could provide you quality, Περισσότερα

$900 USD σε 45 μέρες
(178 Αξιολογήσεις)
8.8
omsoftware

Hello Employer, We have checked [login to view URL] and we can do similar site in WP for you, however this will be hard to get this done in your expected budget ($900). If you are flexiblewith your bud Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(153 Αξιολογήσεις)
9.0
aistechnolabs

Greetings, Thanks for the opportunity. AIS Technolabs (Expert website Developers) is a dedicate team with over 5 years' experience and a strong workforce of 240+ Professionals. Almost 80% of the required tech Περισσότερα

$2010 USD σε 20 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
8.7
madhavdutta

Hi Dear, Hope you are doing well !! I have gone through your project description. Our Team skills. Expert in Graphic designing and creative in vision. Expert in PHP,HTML5,CSS3,AngularJS, PHP Frameworks. E Περισσότερα

$3221 USD σε 38 μέρες
(220 Αξιολογήσεις)
8.8
r4rony

Dear Client, Greetings!! We are wordpress Experts with free and open source blogging tool and a content management system (CMS) based on PHP and MySQL. We can do anything in WordPress Custom extensions developmen Περισσότερα

$773 USD σε 20 μέρες
(179 Αξιολογήσεις)
8.4
SRajpurohit

Hello there, Greetings! It is good to see that new clients also prefer Freelancer for their development solution. We have gone through the complete job description and are pretty sure to assist you with this tas Περισσότερα

$927 USD σε 18 μέρες
(280 Αξιολογήσεις)
8.4
mituld

Hi I work towards providing reliable, relevant and robust IT solutions at most competitive prices to my customers. I ensure 100% customer satisfaction so lets start Thanks

$927 USD σε 28 μέρες
(392 Αξιολογήσεις)
8.2
gkws

Dear Hiring Manager, Greetings from TOP recommended freelancer by freelancer.com !! I hope your day is going well and all is good with you. We would like to discuss the project in details before confirming the bid, Περισσότερα

$1237 USD σε 20 μέρες
(193 Αξιολογήσεις)
7.9
contact2phpsl

Dear Client You are looking to build a website similar to [login to view URL] in wordpress. We are expert in Wordepress have completed 62 + [login to view URL] check my reviews on freelancer to get an ide Περισσότερα

$750 USD σε 7 μέρες
(803 Αξιολογήσεις)
8.2
webqueue

Hi, I checked the site [login to view URL] I think its based on custom php. We need to know its purpose and the internal functionality. OUR DEVELOPED RECENT WORDPRSS SITE LINKS: ------------------------ Περισσότερα

$789 USD σε 15 μέρες
(461 Αξιολογήσεις)
8.6
sandy1000

expert in wordpress and bootstrap site development, Custom plugins and programming can be done as per your requirement along with advanced theme with lot of features like theme options, custom widgets,styling using .le Περισσότερα

$800 USD σε 20 μέρες
(446 Αξιολογήσεις)
8.4
akash9958

Hello, I am a Developer with good knowledge in WordPress, PHP, Software Architecture JavaScript, jQuery, HTML5, CSS3 and Responsive.   I have gone through the project description and would like to talk to you once to Περισσότερα

$900 USD σε 15 μέρες
(285 Αξιολογήσεις)
8.2
webhawks

Dear Sir, We would like to build website as similar as this site [login to view URL], including all features as per your requirement. We have 8 years of experience in software industry and have the ability to fulfi Περισσότερα

$850 USD σε 40 μέρες
(173 Αξιολογήσεις)
7.9
salmanaim

Hi, I have reviewed your website, and I can make similar website for you please let me know you need the website similar to the functionality or design for the reference website you have shared? I am Sal, graphic desig Περισσότερα

$800 USD σε 20 μέρες
(167 Αξιολογήσεις)
8.2
StdioRelations

------------ WORDPRESS EXPERTS HERE ---------------- Hi. i read your project and as per my understanding you want a new website . About our company, we are a team of 20 people working from past 4 years in the HTML, Περισσότερα

$863 USD σε 15 μέρες
(167 Αξιολογήσεις)
7.4
toseef3

Dear Sir, Hope you are doing well, I have read your job description, I am willing to work with you. I have already done similar job and win 5 star rating with wonderful review. - I ll complete this proje Περισσότερα

$900 USD σε 20 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
7.5
Friends4it

A proposal has not yet been provided

$750 USD σε 5 μέρες
(401 Αξιολογήσεις)
7.6