Ακυρώθηκε

Build an web app

17 freelancers are bidding on average RM276 for this job

RM1000 MYR σε 10 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
6.4
sharwan47

Hi, I am having 5+ Years of experience in WordPress development.I can help you to create web app in HTML5. I make you sure for quality work Please have a look at some of my work please send me your requirement Περισσότερα

RM233 MYR σε 10 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.4
Meenutechnology

Hi , Greetings! We have read and understood your need , we are confident about the work and we can complete this job in estimated time frame with professional look and feel . We would like to discuss with you a Περισσότερα

RM233 MYR σε 10 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
5.6
amoghbhatnagar

check our MEAN app and chat app on MEAN with socket [login to view URL] [login to view URL] ......................................... ...................................... .......................................... Περισσότερα

RM300 MYR σε 7 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
5.0
pixelwebmakers

Hi, I have gone through your requirements. I have strong knowledge and 10+ years experience in building any type of websites with angular.js. so i can build your site based on your requirements with top quality and Περισσότερα

RM150 MYR σε 5 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.1
rainstreamweb

Hello, This is not copy/paste message. I read your requirements. I am interested for this job. I have expertise in Wordpress, Laravel, Magento, AngularJS, Ruby on Rails, Core PHP etc. technologies and can work on Περισσότερα

RM233 MYR σε 10 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
2.3
RM233 MYR σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
2.0
RM136 MYR σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.0
annovativetech15

I am an experienced web developer based out of India. Having hands on experience of angular2 and ionic2 for mobile app and site. My experience revolves around website, mobile site, hybrid mobile application, web appli Περισσότερα

RM300 MYR σε 20 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
0.6
RM233 MYR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
RM233 MYR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mobilexpertz

We have 7+ years of experience in Responsive website development. We are ready to start the work immediately and completed in your timeline. We have a good logic and we can do customization in any technology to meet Περισσότερα

RM277 MYR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
programmernabeel

Dear Sir, Hope you are doing well today, I have read your project description, i am willing to do this task for you. i have done similar work before and got a good review. please come on chat, so we can disc Περισσότερα

RM233 MYR σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
0.0
RM233 MYR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bhaskarvepanjeri

I am experienced JAVA and PHP application [login to view URL] time project delivery is my commitment.

RM161 MYR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
MECHATRONS

Hello,We are a team of developers and do all work related to computer science( Software Engineering ),. We have experience in , JAVA,C# ,My SQL , website Design( wordpress ,PHP), Excel, ( vb ,(macro)), Research( biolog Περισσότερα

RM277 MYR σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Shlesha12

A proposal has not yet been provided

RM233 MYR σε 12 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0