Ακυρώθηκε

Build something similar to Canva

I need a service to be developed in angularjs for the manipulation of drawings and images. The idea is to build a service similar to canva, this is, have a screen where the user should choose a picture for the background, and over the same, he should drag another editable components like text, icon, imagens and so on, in a way tha he assemble a new image to be exported in the ending of the edition. This screen will be integrated in our angularjs environment so the support for the integration should make part of the service.

Δεξιότητες: HTML5, Javascript, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Δείτε περισσότερα: build new paralax, image show mouseover text

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Brazil

ID Εργασίας: #11787809

20 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο R$8092 γι' αυτή τη δουλειά

esolzsales

Top Freelancer can make you understand what makes a product development best as we are working with Top Companies such as Photobucket, Samsung, Capital and many more Can we discuss in details before we start? We have Περισσότερα

R$13333 BRL σε 60 μέρες
(306 Αξιολογήσεις)
9.8
R$10000 BRL σε 40 μέρες
(332 Αξιολογήσεις)
8.4
RaddyxTechnology

Hi, I have gone through your project description and could assure you the best of the solution. I am taking it as an opportunity and ready to deliver my best. We will be using open source LAMP technology to dev Περισσότερα

R$8947 BRL σε 60 μέρες
(108 Αξιολογήσεις)
7.7
gopalvora

Hi I have gone through the details of your project and we find it well within our capabilities. I offer a wide range of services, including Web design, PHP/MySQL web application development, Open sources like Joo Περισσότερα

R$4639 BRL σε 30 μέρες
(411 Αξιολογήσεις)
8.0
vw580939vw

Dear Sir, We have gone through the to do list of WP. I am clear about the idea and concept of what you want to make. We are interested in establishing a professional relationship with you through serving you for t Περισσότερα

R$7894 BRL σε 30 μέρες
(155 Αξιολογήσεις)
7.4
scriptphp87

Hello, I'm a professional programmer for web programming with php language to build the system website, Besides, I'm also expert in MySQL , HTML,HTML5,CSS, JS I'm always top in Vietnam freelancer https://www.freela Περισσότερα

R$8333 BRL σε 30 μέρες
(230 Αξιολογήσεις)
7.9
neoglobal

We can start working on your project from today if needed. You do not need to release any payment until some of the work is shown and uploaded on demo. We have been working on many projects before and many of them c Περισσότερα

R$18611 BRL σε 30 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
7.2
aarvtech

Hi, Hope you are doing great! I am very much confident to do this job as I have more than 5+ years of strong experience in Web development and designing. Skills: PHP, HTML, CSS, Mysql, jquery, javascript, HTML Περισσότερα

R$7216 BRL σε 30 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
6.8
Webicules

Hello , I have read your job discription also gone through https://www.canva.com/ and understand you want to system where user can choose a picture for the background, and over the same, he should drag another edita Περισσότερα

R$9000 BRL σε 45 μέρες
(135 Αξιολογήσεις)
7.1
AxonTech

Hello, Similar Canvas website build: projects.theaxontech.com/ci/getCanvas123/ Sure we can develop it similar to Canva. I have reviewed the following requirements. I would like to discuss the features in deta Περισσότερα

R$4500 BRL σε 20 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
6.4
Projectssss

Hello , Hi, I'm interested in your project. Would you like to ask me any questions? if yes , message me now :--

R$7500 BRL σε 30 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.8
R$7500 BRL σε 30 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
5.2
supersuntech

Hello Employer I have gone through your project’s initial requirements with the help of the job posting you have placed. And I think I have requisite experience and expertise to complete your project successfully. I Περισσότερα

R$7500 BRL σε 30 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.9
Geniusteam

Hello, Can we discuss in detail ?.Do you have any timeframe? We welcome you to join hands with us as we think we are capable enough to start this project and we give you surety of answering all your queries. Περισσότερα

R$7368 BRL σε 30 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.7
acka3a5

Hello, we can build this for you. You can view some of our work and our site at http://www.demskigroupdev.com All of our prices include six months of free support to fix any bugs, assistance in getting the apps on the Περισσότερα

R$7500 BRL σε 30 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.3
R$7500 BRL σε 30 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.3
IgorBezborodov

HEY HEY!! We are the Website & Application Development team with a 3 years old experience. There are a lot of professionals in our team, especially in Web & Graphic Design. What we did is a huge variety of projects, s Περισσότερα

R$5555 BRL σε 30 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.3
bdmalcanzar2013

Hi, How are you doing today? This is to inform you that we have already developed some responsive websites according to more or less your needs: 1. BenchPrep: Please refer this link: http://benchprep.com 2. Περισσότερα

R$6500 BRL σε 30 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
3.4
progressive2016

Please note that we “Progressive Technology & Business Solution Pvt. Ltd “is a reputed IT Services Company in India, having huge infrastructure to handle all type of projects with very competitive prices & minimum time Περισσότερα

R$4500 BRL σε 20 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.8
cheapgetcode

Hello I have gone through your project description. I am ready to work with you as you approve me, I will start the work. But Before start the things I need to discuss regarding the project so we will be on same Περισσότερα

R$7500 BRL σε 30 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.1