Ολοκληρωμένο

Build 2 html pages with contact form

Ανατέθηκε στον:

webcolonizer

Hi, I have read your requirements. I have expertise in Php, HTML/CSS/Jquery, Wordpress, Joomla & Magento. Can begin working now and deliver a 100% accurate, high quality results. Fast and professional. I have yea Περισσότερα

RM82 MYR σε 1 μέρα
(43 Αξιολογήσεις)
5.1

12 freelancers are bidding on average RM107 for this job

VnBestSolutions

Dear Sir. We claim to get it done perfectly for you EXACTLY in the way you want it - Kindly give we a chance and we will prove myself - Ready to prove our words, let's get it done right away and I mean RIGHT AWAY !! Lo Περισσότερα

RM116 MYR σε 3 μέρες
(186 Αξιολογήσεις)
6.9
RM98 MYR σε 1 μέρα
(67 Αξιολογήσεις)
5.9
prawebs

Hello, I can provide UNIQUE and Eye catching layout design, Responsive Web Design, Bootstrap, HTML5 - CSS3, pixel perfect, Cross browser compatible, Well commented code, 100% satisfaction SEO optimized codes. ***** Περισσότερα

RM82 MYR σε 1 μέρα
(24 Αξιολογήσεις)
4.9
sakshiarora90

Hello, I have gone through the job description and I am glad to inform you that I can do this job as I have more than 8 years of experience in designing and developing WordPress Websites also SEO. Please have a loo Περισσότερα

RM166 MYR σε 1 μέρα
(28 Αξιολογήσεις)
5.0
codetech8058

I am very much interested to work in your project. i have 6 years experiences in website design and website development. i am expert in Wordpress, eCommerce, woocommerce, magento, opencart, Twitter Bootstrap, PSD to W Περισσότερα

RM48 MYR σε 0 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.1
ExpertRoyal

Dear Sir/Madam Take my respect. As a professional Web Designer & Wordpress Developer with 3 years experience i would like to request you highly to give me a chance to make my career. It will be a large pleasure t Περισσότερα

RM250 MYR σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
3.0
luiswilliam

Hi, Client! I've been working in this fields many years. Especially i am good at website developing. Also I have a lot of experience in html, php for many [login to view URL] fields are also not so difficult for me to deal Περισσότερα

RM76 MYR σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.3
cracken

Hi, I am competitive to this kind of task, can take good care of this project. In fact, I already done related to this job before. Let me know the best of your time so we can discuss further based on your requirements Περισσότερα

RM115 MYR σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.0
RM82 MYR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sayiednoordeen

Experienced website developer with excellent knowledge in HTML ,CSS and php . I guarantee I will provide the best solutions

RM82 MYR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
wave123

Hello there, I am a web designer and web developer. I have developed many website for my clients. I hope i can satisfy you by my quality work. I have srtong skill on # Wordpress theme development. # Wordpress t Περισσότερα

RM82 MYR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0