Κλειστό

Build a classified advertising website

62 freelancers are bidding on average $535 for this job

meet2amitvw

Let's discuss more about project to finalize the proper scope with estimated cost and time so ping me over the freelancer chat.....I will share some demo as well for recent works if you want to check. You can also c Περισσότερα

$721 CAD σε 10 μέρες
(162 Αξιολογήσεις)
9.3
A2Design

Hi, Nice project you have there, let us help you with it! Our team is Russian-Canadian. We code in PHP. Check our recent projects here [url removed, login to view] Here’s a little video about our team too! ht Περισσότερα

$572 CAD σε 5 μέρες
(132 Αξιολογήσεις)
8.7
seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement. I have great experience working on /PHP/MySQL/HTML5/jQuery/Laravel/Wordpress/Magento/Joomla/Drupal/AngularJS/[url removed, login to view] Περισσότερα

$1030 CAD σε 10 μέρες
(123 Αξιολογήσεις)
8.7
SRajpurohit

Hello Sir, This proposal finds you best in health! We are a team of PHP-WordPress developers who is assisting globally to our clients. We have worked almost 70+ website till the date and have experience in worki Περισσότερα

$1500 CAD σε 20 μέρες
(251 Αξιολογήσεις)
8.4
webbookstudio

Hello, my name is Olya. I represent Ukrainian IT Company «Webbook». We provide website design and web and app development services for organizations, public and government institutions, company or private web-pages. Περισσότερα

$600 CAD σε 20 μέρες
(108 Αξιολογήσεις)
7.8
arunsingla32

"Experienced in Classified Website Development: Fast, Reliable and Dedicated" Dear Client, After reviewing your job details I analyzed that you need a classified website ,In which user can easily list things t Περισσότερα

$731 CAD σε 10 μέρες
(177 Αξιολογήσεις)
8.1
extreamcode

HI, I can assist you with this Project. Here is a sampling of the few of my work contained at my portfolio: [url removed, login to view] I highly value professionalism and hold myself strictly accountable Περισσότερα

$555 CAD σε 10 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
7.5
sptechnocrats

Hi, I am very very much aware all the Functionalities of carousell website and the flow of Website & Mobile Application, this concept of website we generally called classified website Let me explain you, here is my Περισσότερα

$789 CAD σε 20 μέρες
(152 Αξιολογήσεις)
7.8
itcslive

Dear sir, At first we like to say that we are expert and had more than 10 years experienced in programming languages ( php & mysql, ajax, JS, curl ) We can do your project work as per your requirements sir you will get Περισσότερα

$250 CAD σε 5 μέρες
(174 Αξιολογήσεις)
7.7
usashisl

Hello, Yes, we can help you to build your Classified advertisement website, as per your requirements. Moreover we can provide you the mobile optimize i.e responsive version of your site. Have a look at our classifi Περισσότερα

$1052 CAD σε 30 μέρες
(398 Αξιολογήσεις)
7.4
alifinteractive

Dear client, Thank you for allowing me to post bid on your project. We have an expert team of professional blog, web application, responsive and mobile website developers in [url removed, login to view] have many satisfied clients Περισσότερα

$1500 CAD σε 30 μέρες
(134 Αξιολογήσεις)
7.6
CodeWolves

Hi there, We have hands on experience with Wordpress,Magento and are available to start right away!!! Follow the link to our Portfolio and some of our previous work : Portfolio: [url removed, login to view] Περισσότερα

$500 CAD σε 7 μέρες
(159 Αξιολογήσεις)
7.6
aarvtech

Hi, Hope you are in good heath and spirits! As per your job description the requirement is of an expert PHP developer and I am highly encouraged to apply on the same as I carry 5+ years of extensive experience in Περισσότερα

$515 CAD σε 10 μέρες
(108 Αξιολογήσεις)
7.5
gautam07

Hi, I will deliver you nice looking classified advertising website design and [url removed, login to view] open chat so we can discuss in detail. Thanks Gautam

$388 CAD σε 10 μέρες
(540 Αξιολογήσεις)
7.7
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customizations, I want to discuss this project with you further Περισσότερα

$721 CAD σε 15 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
7.0
freeoutsourcer

Read your brief thoroughly and very interested in working on it. I create elegant and appealing experience to satisfy my clients and go the extra miles wherever needed. Portfolio: [url removed, login to view] Περισσότερα

$700 CAD σε 7 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
7.1
BitLabs

Hello, I have gone through your outsourced requirements "Build a classified advertising website" and have analyzed that I have right skills (Database Administration, Javascript, MySQL, PHP, Website Design) to exec Περισσότερα

$490 CAD σε 365 μέρες
(121 Αξιολογήσεις)
6.7
seabitmedia

Hi, Greetings from SeabitMedia part of Seabit Technologies Pvt Ltd We have an agile and talented web design and development team, capable of designing stunning websites which will attract immediate attention and Περισσότερα

$515 CAD σε 5 μέρες
(311 Αξιολογήσεις)
7.1
$555 CAD σε 10 μέρες
(61 Αξιολογήσεις)
6.6
v2x5111

we offer price which is for quality output. we dont wana only provide solution we want to share best is a IT firm with 17 employee. we have experts in Graphics designing and web development . established in 2014 in Mum Περισσότερα

$333 CAD σε 10 μέρες
(157 Αξιολογήσεις)
6.6