Κλειστό

Build app Cash Reward app, pay per click

people can request money with paypal and payza, app like appnana, only professional!! dont ask wwhat kind of app, if you dont know dont respond!

Δεξιότητες: Javascript, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Δείτε περισσότερα: erstellen eines pflichtenhefts, erstellen eines online stores, pay click site, ill pay click, ptc pay click, pay click mod, pay click packs, cash counting app, kelkoo clone pay click, joomla banner pay click, joomla pay click, pay click website designers, seobiz pay click, converter xls para est, logo softwares, translate french est english, logo est, simple softwares, open source softwares, asp convert gmt est, tax softwares including lacerete, est manual, est translate french

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Austria

ID Εργασίας: #12029165

4 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο €219 γι' αυτή τη δουλειά

fixfin

We are CRM, ERP, POS, Custom Software solution providing company. We also deal with Portal, Blog, Social Media, e-commerce solution, Linux Migration and Open Source Development. We are quite confident that we can accom Περισσότερα

€222 EUR σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.8
€222 EUR σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.1
€277 EUR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
corporate8

Hi, You don't need to spend too much money on it, its valuable . We have already built Application at lowest cost. I will schedule demo if you need. at list you can check demo after decide.

€155 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0