Κλειστό

Build a Website for IT training center

45 freelancers are bidding on average ₹7976 for this job

searchtechnow

Greeting from Search Tech Now!! I read your exact requirement you need website for your IT training centre please share more detail regarding your project or your computer training centre. we have great team of deve Περισσότερα

₹10000 INR σε 7 μέρες
(402 Αξιολογήσεις)
8.3
imwebdesigner

Hi - My Name is Nitin Gupta. I’ve read your project brief and can see that you need a website design and build for IT training center. I have 8 years experience in designing and developing websites. I would approach yo Περισσότερα

₹10000 INR σε 8 μέρες
(487 Αξιολογήσεις)
7.9
fullymagento

Dear Employer, I have carefully reviewed your project requirements. I assure you that I will deliver quality work, expected output and will meet deadlines too. IMPORTANT: We don't ask for any advance payment Περισσότερα

₹16666 INR σε 10 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
7.3
alifinteractive

Dear client, Thank you for allowing me to post bid on your project. We have an expert team of professional blog, web application, responsive and mobile website developers in [url removed, login to view] have many satisfied clients Περισσότερα

₹10000 INR σε 7 μέρες
(133 Αξιολογήσεις)
7.6
yogeshssanwal

I am Yogesh sanwal, 5+ years experienced inwebsite and e-commerce development using PHP/MySQL. Take a look to my last work: [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] http://ww Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(197 Αξιολογήσεις)
6.9
RaybirdDesigns

Bid is a placeholder. How many pages do you require? Do you have a logo/brand identity document? Is there any special functionality you require? Do you have any sample websites for design? Please message so we Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(116 Αξιολογήσεις)
6.8
WordPress4You

Hi, I am an Expert with Website Development, Hosting and SEO. Please have a look on my portfolio at below link - [url removed, login to view] Hopefully you will find it good enough to allow this opportunity to serve yo Περισσότερα

₹10000 INR σε 7 μέρες
(113 Αξιολογήσεις)
6.2
IBArtsLtd

Hi there, I have gone through your requirement. We can do the job as per your requirements. Portfolio : IB Arts Pvt. Ltd. Is a registered company with a team of 10 young professionals in web designing industry with m Περισσότερα

₹5555 INR σε 5 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
6.3
zub

Hello , Thank you for posting this project requirement. I have excellent experience in Website Designing/Development. I believe my abilities would be perfect for your venture. I can finish this job within the neces Περισσότερα

₹8421 INR σε 10 μέρες
(97 Αξιολογήσεις)
6.5
jasbirsaini30

I am Jasbir Singh (Web Professional). I saw your requirement in your job post and i fulfill all those requirement. I can do this job perfectly, so you can discuss more with me and award me the job. i want long term cli Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(153 Αξιολογήσεις)
6.4
amitarai

Hello My name is Pranav I have checked the details shared by you will do done exactly what you want Please consider my bid and we can discuss more so that i can assist you in better way our services always with Περισσότερα

₹7777 INR σε 5 μέρες
(108 Αξιολογήσεις)
6.2
ownmyserver

Dear Client, Thank you for allowing us to place a bid on your project. We have very good hands on experience in working with the LAMP stack especially with PHP frameworks such as Smarty, Codeigniter, Yii, Zend, S Περισσότερα

₹13888 INR σε 10 μέρες
(151 Αξιολογήσεις)
6.2
Meenutechnology

Hi , Greetings! We have read and understood your need , we are confident about the work and we can complete this job in estimated time frame with professional look and feel . We would like to discuss with you a Περισσότερα

₹8888 INR σε 3 μέρες
(85 Αξιολογήσεις)
6.1
techwelf

yes, let's clarify the requirement in details also if you want us to share our skill and previous work let us know.. hope to hear you soon.. Thanks & Regards PROMITI

₹12528 INR σε 7 μέρες
(98 Αξιολογήσεις)
6.5
pixelwebmakers

Hi, I have gone through your requirements. I have strong knowledge and 10+ years experience in building computer training center websites in all platforms. so i can build your site based on your requirements with to Περισσότερα

₹7500 INR σε 4 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.5
sayootech

Hey, Greeting of the day, I am Swati. I was looking through your project requirements "Build a Website for IT training center" and I do believe it's something we have experience in previous development and we can co Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
6.0
amir12345

Hi Dear hiring Manager, I am interested in the position of (Website Creation) you recently posted. I have been a professional Developer for 4+ years, and i am very familiar with PSD to HTML,Wordpress,Twitter Bootst Περισσότερα

₹1500 INR σε 3 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
5.5
nileshbakotiya

Hi, Thanks for the opportunity. As per your requirement, i would like to tell you that I have a very strong experience of more than 7 years in this field of design and development. Please spare a moment to discuss t Περισσότερα

₹10888 INR σε 4 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
5.3
einfotechnologys

We are expert in web design and [url removed, login to view] have 10 years [url removed, login to view] have very good knowledge in php,html,css,mysql,worpress,code lgnitator,java [url removed, login to view] our journey,we have completed many project like doctor appo Περισσότερα

₹6000 INR σε 5 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
6.0
globalwebindia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Please Consider on My BID~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dear Sir/Madam, I am already read your project description & fully understand this project for you. I am offering best price in this ma Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
5.6