Κλειστό

Build a Website (Mobile Apps and Website)

116 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο RM5363 γι' αυτή τη δουλειά

phpMaestro

__Still waiting for FEEDBACK. Please feel free to discuss issues__ Hello, Greetings from phpMaestro!! We have analyzed your project requirements and have perceived that we need to develop a PHP based website a Περισσότερα

RM5154 MYR σε 50 μέρες
(430 Αξιολογήσεις)
10.0
esolzsales

Hello, Greetings, Top most Freelancer to work with and have great reviews too. I have read the project details. It would be helpful if we can have 1-1 call / chat in Freelancer to have the seamless understa Περισσότερα

RM4125 MYR σε 30 μέρες
(550 Αξιολογήσεις)
9.9
infoway

Hi, The site you have have referred is not woring so it is not possible to review its's functionality. So,it would be better if you provide any other reference site so that we can review it. Please have a look on Περισσότερα

RM5154 MYR σε 15 μέρες
(529 Αξιολογήσεις)
9.5
technologyaddict

Hi, We have noticed that you are seeking highly skilled and expert professional personnel to develop website. We have a team of developers who have more than 15 years of experience and we could provide you quality, Περισσότερα

RM4125 MYR σε 54 μέρες
(183 Αξιολογήσεις)
8.8
aistechnolabs

Greetings, I am very thankful for this opportunity. It’s really exciting that we have below similar kind of expertise and work experience: Live video + Food ordering: http://www.innerchef.com/ https://itunes.ap Περισσότερα

RM36638 MYR σε 40 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
8.5
RM4125 MYR σε 20 μέρες
(163 Αξιολογήσεις)
8.3
toxsltech

Hello Greetings!! We have extensive experience in designing & developing mobile and web application similar to reference link "http://eatigo.com/home/sg/". We have already developed 15+ food ordering application Περισσότερα

RM6185 MYR σε 30 μέρες
(153 Αξιολογήσεις)
8.6
nuked24

Hi, We are expert in designing as well in development. We will provide you quality of work. We will provide you our best.We want long term relationship with you. Please choose us and provide a chance to work wi Περισσότερα

RM5000 MYR σε 20 μέρες
(179 Αξιολογήσεις)
8.6
SRajpurohit

Hello there, We have gone through the complete job description and are pretty sure to assist you with Mobile and Web app development as we are a team of both developers and working on the same since last 5 years. Περισσότερα

RM9072 MYR σε 30 μέρες
(277 Αξιολογήσεις)
8.3
seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement and I have great experience working on -Native: iOS, Android (Objective-C, Swift, Java), PhoneGap, JNI, NDK (C/C++),Cocoa, Cocos2d game engine, OpenGLES, c Περισσότερα

RM5103 MYR σε 15 μέρες
(119 Αξιολογήσεις)
8.7
r4rony

Hi I have came across your project post and interested to provide you the solution. we are confident to provide you a website with latest feature competing the morden requirement and best user friendly experience Περισσότερα

RM5154 MYR σε 20 μέρες
(138 Αξιολογήσεις)
8.1
netdevbiz

Hi, We have prior experience in developing an online food/meal ordering portal. our similar works: http://staging.littlekaka.com/ www.mealeo.com http://miam-miam-connection.com http://chefdobairro.com.br/preview Περισσότερα

RM5000 MYR σε 50 μέρες
(212 Αξιολογήσεις)
8.5
shibin123sl

Hello, Experts here, We are ready to create a website like http://eatigo.com/home/sg/ with your requirement. We are into the industry for last 10 years, Please provide more details Look forward to discuss Περισσότερα

RM4944 MYR σε 20 μέρες
(138 Αξιολογήσεις)
8.0
monoLancer

Hello, How are you? I had read your job description and many interest. I check all tech problem via google,and known that i can do this project well. This project match with my skill and experience, i have fu Περισσότερα

RM4125 MYR σε 20 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
7.6
RM4125 MYR σε 20 μέρες
(135 Αξιολογήσεις)
8.0
owebest

Hi, I have reviewed your project description and have also reviewed the provided link http://eatigo.com/home/th/en/ which is the leading dining deals and restaurant reservation portal which helps user to connect to Περισσότερα

RM5000 MYR σε 35 μέρες
(221 Αξιολογήσεις)
8.1
digitalaptech

Hi, Have a look at similar type of website : ---------------------------------- http://restaurants.retrosaigon.com.au/ http://www.jean-georges.com/ Restaurant app : -------------------------- https://play.go Περισσότερα

RM4888 MYR σε 30 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
7.5
SevenStarInfo

Hello ! We want to discuss about your project as we have experience in it. What Differentiates us from the other freelancers : # Experience of more than 5 years in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major Περισσότερα

RM5000 MYR σε 35 μέρες
(90 Αξιολογήσεις)
7.6
ominfowave

Dear Sir, Trust us we can do this project as we had done similar project of our clients. We want to work with you and build a healthy longterm relationship so please contact us and discuss for this project before fi Περισσότερα

RM4760 MYR σε 45 μέρες
(159 Αξιολογήσεις)
7.5
JoomlaVogue

Hello Sir, First of all, we would like to tell you how we will initialize the project with you Please have a look at our portfolio for Mobile App and Unity Game based projects: https://drive.google.com/open?id=0B4F8 Περισσότερα

RM4124 MYR σε 20 μέρες
(154 Αξιολογήσεις)
7.8