Κλειστό

Build a Website

i can crate website with responsive point.

i am create the wordpress theme from psd template.

and i can also work in development of php.

Ικανότητες: HTML, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: convert php theme wordpress theme, wordpress website build template provided, retail theme wordpress website, android theme wordpress website, world warcraft website template psd, phpbb3 php template doesnt work, custom website baker template theme, website development php questionnaire builder, website template psd modification, wedding website free template php linux

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) India

Ταυτότητα Εργασίας: #8332902

12 freelancers are bidding on average ₹43833 for this job

esolzsales

Hope you are doing well . Can we discuss in details before we start? We have built similar platforms in past Top freelancer to work [login to view URL] model of development to have the best deliverables for your [login to view URL] Περισσότερα

₹128865 INR σε 50 μέρες
(451 Αξιολογήσεις)
9.8
madhavdutta

Hi There, The reason,I have applied for the job, That I have worked on similar technology you are looking for. -As you are looking to get this application developed, And i am having 8+ years of experience on HTML, Περισσότερα

₹154639 INR σε 28 μέρες
(207 Αξιολογήσεις)
8.8
zappiers

On behalf of Proudeon Internet Solutions Pvt Ltd , I am pleased to present you with the this proposal. We have more than 7 years of experience in this area and can do this task in the best way. I am working in this Περισσότερα

₹25000 INR σε 7 μέρες
(148 Αξιολογήσεις)
7.0
nehaswebdev

Hello, Greetings! Had a look at your project post, i understand your need of design to WordPress website and i am very interested in your project. I am well suited for this job as WordPress is my core work domain Περισσότερα

₹12631 INR σε 6 μέρες
(99 Αξιολογήσεις)
6.4
momentumsoftware

Dear Sir, We have reviewed your project and are confident to deliver a quality solution on time and budget. We are a team of 75 experienced and passionate developers, designers and database experts, please Περισσότερα

₹13000 INR σε 10 μέρες
(133 Αξιολογήσεις)
6.1
Lavlu

Hello Sir, Have a Good Day..!! I am “Sandeep Sharma” Microsoft certified Business Manager responsible for the working and try to keep the best relationship with our customers. My Vision: High Quality, High Speed, Περισσότερα

₹26315 INR σε 15 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
6.7
payalsavasani

Hi Please check our recent work or which i done. [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Quality is my first conc Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
5.5
ayanbishnu

Hi I am wordpress-woocommerce,WHMCS, Amazon and Google expert having extensive exp in SEO, SERP, ranking, adsense, analytics, adwords,webmaster and API console. I have done several development and complex tracking in Περισσότερα

₹36842 INR σε 25 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.3
tejuveltrod

Dear Sir, We already built website for one of our client. So, we can customize it as per your requirements and deliver it in a short span of time. Kindly provide us an opportunity to showcase our existing product Περισσότερα

₹73684 INR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
zapreaction

Hi We are a team of Web Designer and Developer and experts of seo and advertisers with 5+ years experience in developing websites using various open source technologies like WordPress, Joomla, Magento, Shopify and o Περισσότερα

₹23711 INR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ketanniranjan

A proposal has not yet been provided

₹24444 INR σε 25 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bhuwan190081

Hello Sir/Madam I am Bhundan, working in the field of Web Designing and Development for last 10 years. I understand your requirement very well and I am ready to start immediately. I will convert your psds i Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
AUSPNG

Auspngsmc(Pvt)Ltd. Respected Client, A professional creative. I’ll be glad to work on your project. As viewed your project. Really it is interesting if you can guide me a little more about your demand I can make it i Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
DHARMENDRA16

I have done many project done psd to wordpress template smart panel and new advance Technology and client reliable so this is import for me.

₹22222 INR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0