Ολοκληρωμένο

Build a Website 3

Ανατέθηκε στον:

aksharkthakkar

i checked [login to view URL] and ready to make this website in 10 hour only please provide me content for this , i am ready to start

$200 USD σε 1 μέρα
(58 Αξιολογήσεις)
6.4

82 freelancers are bidding on average $215 for this job

akash9958

Hello, "I read through the project description carefully and I am sure that I can do this project very well. I would like to discuss this project with you." I am a Developer with 6+ years of experience in Dynamic Περισσότερα

$400 USD σε 2 μέρες
(265 Αξιολογήσεις)
8.2
contact2phpsl

Hello, Gone through with your job post and site:" [login to view URL]" and sure to provide better service to you. Ready to start the work as mentioned right now. Let me know your availability so we have further dis Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(817 Αξιολογήσεις)
8.5
inspirad

Hi, I am interested in developing website similar to [login to view URL] .I checked and understand your project description, reference site. Please provide more details. I am ready to start and available here to discuss m Περισσότερα

$450 USD σε 10 μέρες
(752 Αξιολογήσεις)
8.3
PhpYouth

Hello Sir! I am an experienced wordpress developer. I have checked your reference webiste and I have understood the project requirements. I am very much interested in designing this similar website for you. I suggest Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(281 Αξιολογήσεις)
8.0
ciestosolution

Dear Hiring manager, We are having 5+ years experience in WORDPRESS. we feel that we are suitable for the job. We are highly interested to work for you. Here are some of our work samples we have worked upon: h Περισσότερα

$1000 USD σε 1 μέρα
(498 Αξιολογήσεις)
8.2
maxsmith8

Hello there, I am interested, lets discuss with details. looking forward to hear from you soon. Thanks & Regards, Rahul

$166 USD σε 1 μέρα
(219 Αξιολογήσεις)
8.1
AxonTech

Hello , We can start immediately and can finish in 1 day. Do you need similar Carbon calculator as well? We have expertise in Responsive Web Design, WordPress, WooCommerce, eCommerce website Development and Cus Περισσότερα

$421 USD σε 1 μέρα
(125 Αξιολογήσεις)
7.4
identityself

Hi, We have efficient programmer in Wordpress site creation and customization. We are also familiar with wp plugin customization and [login to view URL] can start the job and eager to work with you. Below are the wp sit Περισσότερα

$210 USD σε 7 μέρες
(217 Αξιολογήσεις)
7.5
malviyamanish

Dear Client , We gone through project description We are Really intrested to do work with you , We are Web & Software development company having more than 8 year experience in Software development we totally commit Περισσότερα

$155 USD σε 2 μέρες
(246 Αξιολογήσεις)
7.7
swsindia

Hi, I have expertise in website design and development. I can build wordpress website for you as per your requirement.I will sure give you high quality and eye catchy work. There will be no delay in my work Περισσότερα

$232 USD σε 5 μέρες
(749 Αξιολογήσεις)
8.0
khurramkhan33

Hello sir , I am a web developer and graphic designer working from 4 years, you can check my portfolio and feedback how much i am expert :). Ready to build a professional and mobile friendly website. I will prefe Περισσότερα

$218 USD σε 1 μέρα
(280 Αξιολογήσεις)
7.5
Dezinestar

Hello Client, I have checked the mentioned WordPress website link [login to view URL] and can provide you the similar website in WordPress. Will you provide the theme? As per your project requirements: 1. We are a tea Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(490 Αξιολογήσεις)
7.7
evadevlopers

Hi There, Ready To Start now. I have 4+ years experience in PHP as well as Wordpress, Magento,OpenCart, Prestashop, OsCommerce….and also in responsive CSS3, bootstrap, html5 . etc You can check our work http://www Περισσότερα

$250 USD σε 2 μέρες
(222 Αξιολογήσεις)
6.9
innovativeatul

Hi, I can start right away and can develop site similar to [login to view URL] I would like to share that I have 7+ years of experience working with website design and development and have worked with man Περισσότερα

$200 USD σε 2 μέρες
(246 Αξιολογήσεις)
7.2
sn66

It is wordpress based website, and could be copied including all content and theme and everything similar. Would you like everything same with your own content?

$194 USD σε 1 μέρα
(3656 Αξιολογήσεις)
7.1
moderninfotech

Hello, I have team of WordPress developers who are expert in different areas of WordPress like plugin development/customization, theme development/customization, API integration, etc. So I believe we are competent en Περισσότερα

$210 USD σε 3 μέρες
(150 Αξιολογήσεις)
7.0
seemasit

Hi, ************No Upfront*************** Qualification :- 1)Skills :- wprdpress , php ,codeignitor,bootstrap,opencart,Angualr js,joomla, Zend ,Android/IOS , E-commerce ,Bigcommerce,Salesforce etc. 2)Educati Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
6.8
babitabubu

Hi, sure, I can get your website build within a day or before .

$161 USD σε 0 μέρες
(207 Αξιολογήσεις)
7.0
WebXcellance

Hello Sir, WORDPRESS expert here. please check my recent work in WORDPRESS [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] http Περισσότερα

$146 USD σε 1 μέρα
(131 Αξιολογήσεις)
6.6
maamekal

Hi, As i see your reference website and i understood that i am perfect fit for this job. Please come on personal message board for further discussion i am highly interested for this project because i have good ex Περισσότερα

$133 USD σε 2 μέρες
(130 Αξιολογήσεις)
6.8