Κλειστό

Build a Website

41 freelancers are bidding on average $450 for this job

salmanaim

1) Do you need CMS to manage website from admin dashboard? 2) Which payment gateways you want to include in your website? 3) How are you planning to ship products to customers? 4) How many products will be there in Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(341 Αξιολογήσεις)
8.8
SRajpurohit

Hello there, Greetings! We have gone through your job description and would like to convey you that we are the best match for this task as we are expertise team of prolific Magento/Shopify Ninja working on e-Comm Περισσότερα

$773 USD σε 14 μέρες
(271 Αξιολογήσεις)
8.2
sritechnocrat

Hello We have checked the requirement and specifications. You can ask us any questions if you have. Sri Technocrat will provide fully interactive website for your project. The timeline and total cost for developm Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
7.6
vietwebdev

Hi I have more than 5 year in Design and Develop online store responsive website, Jquery, HTML, CSS so I believe I will make you happy in both the quality work and the service I provide you. Please check out s Περισσότερα

$422 USD σε 12 μέρες
(216 Αξιολογήσεις)
7.6
contact2phpsl

Greetings You are looking to create a [login to view URL] interact with me to discuss that what kind of features and functionalities you want to have in your site. We have a lot of experience in web development and cus Περισσότερα

$400 USD σε 4 μέρες
(618 Αξιολογήσεις)
7.7
webtrendz

Dear Sir/Madam, Gone through the project posted by you and clearly understood your need. Sure we will deliver a good quality of work. Expert in : CMS (Joomla, Wordpress, Drupal) E-commerce ( Woocommerce, Virtue Περισσότερα

$444 USD σε 10 μέρες
(147 Αξιολογήσεις)
7.6
webbookstudio

Hello, my name is Victoria. I've got acquainted with Your description of the task, our devs can start the work soon as You need. However, we shall discuss about the requirements and functionalities in details Περισσότερα

$670 USD σε 20 μέρες
(65 Αξιολογήσεις)
7.2
Alex1x23

Hello Sir/Mam, We have an experienced team of developers and designer for your project. Our motive is to satisfy you 100% while doing the project and also help you after delivering the work. Please have a look of our Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(277 Αξιολογήσεις)
7.3
SevenStarInfo

Hello, We are happy to discuss our proposal with you. KEY POINTS THAT MAKE US DIFFER FROM OTHERS: ~ We have 5+ years of experiences in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major iOS and Android developement. ~ Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
7.1
VersatileTehcno

Hello Sir, I went through your requirement and understood that you want to build a website with your unique ideas. i am interesting in your requirement of website development. Who we are:- We are an ISO 90 Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
7.1
Rahulkeshwani19

SALUTATIONS How are you? I hope you are doing well and this season is going great for you and your business as well. I've carefully gone through the requirements of your project. All the requirements mentioned b Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(89 Αξιολογήσεις)
6.7
sid0

Hi sir, we are really interested in ur project... please chat with us for project detail.... we will wait for ur reply please have a look at below url [login to view URL] [login to view URL] http://ww Περισσότερα

$733 USD σε 16 μέρες
(165 Αξιολογήσεις)
6.8
kulization

Hi there! I read through the job details extremely carefully and I am absolutely sure that I can design and develop world class online store for your business and it would be fast loaded, pixel perfect, browser com Περισσότερα

$300 USD σε 21 μέρες
(166 Αξιολογήσεις)
6.9
writer075

Hi, I understand the requirements for this project and interested to discuss more in details to start working on it. I am a professional web developer and graphics designer with 6 years experience in freelancer. Περισσότερα

$315 USD σε 10 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
6.2
eyenetindia

Hi, I have read Your project description. I will Provide you work according to your requirement. You can check my Portfolio here https://www.freelancer.com/u/eyenetindia.html to see my previous work and feedbac Περισσότερα

$251 USD σε 4 μέρες
(167 Αξιολογήσεις)
6.3
techwelf

yes, let's clarify the requirement in details also if you want us to share our skill and previous work let us know.. hope to hear you soon.. Thanks & Regards PROMITI

$413 USD σε 16 μέρες
(93 Αξιολογήσεις)
6.4
$555 USD σε 10 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
6.3
workwithhts

Hello , we are Developer with proven experience in WordPress,Shopify, PHP, Javascript, Jquery and HTML5, CSS3 and Responsive. Please check my profile review for your ready reference [login to view URL] http://paline Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
6.1
acuitysoftware

Hi, This is Acuity Software Services Pvt. Ltd. We would like to thank you for the opportunity submits the proposal. We have over 10 years of experience in graphics design, HTML5, CSS3, jQuery, Js, Ajax, JSON, PHP, W Περισσότερα

$361 USD σε 15 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
5.2
pulakesh90

Sir, I went through your requirement and understood it properly, I need more information from your end, regarding the project. If you want to see my expertise kindly go through my profile reviews my website [login to view URL] Περισσότερα

$388 USD σε 12 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
5.2