Ολοκληρωμένο

Blog page for article

Ανατέθηκε στον:

lyquochuy1988

Hi Sir! I read your project and i am interested in about it,i have much experience about redesign website.I have skills about HTML,CSS,HTML5,CSS3,BOOTSTRAP,JQUERY,MYSQL,PHP,WORDPRESS,so i have work for web developer c Περισσότερα

$88 SGD σε 2 μέρες
(123 Αξιολογήσεις)
5.7

31 freelancers are bidding on average $144 for this job

FASTGuru

Hi Sir! I'm the expert developer. you can check my profile here https://www.freelancer.com/u/FASTGuru.html .with 5 years of experience I assure you the highest quality of the work. Once you have awarded me your project Περισσότερα

$147 SGD σε 3 μέρες
(213 Αξιολογήσεις)
7.9
tojisb059

Hi, Immediate Available, Price and time after detailed discussion Please visit few recent jobs performed: [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$170 SGD σε 3 μέρες
(417 Αξιολογήσεις)
8.0
graphicain

We are a team of website design and development. We are expert in Wordpress as well as all type of open source development. Please see some of our previous works below. [login to view URL] Περισσότερα

$233 SGD σε 10 μέρες
(222 Αξιολογήσεις)
7.2
moderninfotech

Hello, I have team of WordPress developers who are expert in different areas of WordPress like plugin development/customization, theme development/customization, API integration, etc. So I believe we are competen Περισσότερα

$210 SGD σε 3 μέρες
(157 Αξιολογήσεις)
7.0
mohanchauhan

Hi Sir I am a lead developer and i have 10 years of working experience and i have expertise in website designing and development in php,mysql,Java, objective C, swift, wordpress,joomla,YII, Laravel, cakephp, codei Περισσότερα

$166 SGD σε 8 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
7.2
priyank086

Hello i have viewed your project description and understand that you are looking for a web designer to design blog page please let me know all your requirement in detail so that we can start the work ASAP I ha Περισσότερα

$165 SGD σε 5 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
6.5
$134 SGD σε 0 μέρες
(202 Αξιολογήσεις)
6.9
kasibleiz

Hi, I can make blog page for article. I have 9+ Years of experience, I am an expert about WordPress CMS,PHP, Joomla, Ajax, Bootstrap, HTML5, CSS3. work will be very clean. I can make responsive and fluid designs. Περισσότερα

$176 SGD σε 3 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
6.2
mohsinhassan63

Hey sir, i want to discuss about job please hit me up in the chat, before you are awarded. I'm ready to start immediately, Please contact me and let's get this done! If you like my work then we can work long term:) Tha Περισσότερα

$120 SGD σε 3 μέρες
(124 Αξιολογήσεις)
6.2
ManuelValez88

Hello Sir! I can help you with your blog page just send me a message to talk about details and start working on this now!. Regards

$100 SGD σε 3 μέρες
(148 Αξιολογήσεις)
6.0
pratikshapkl

Hi I am Pratiksha and I am blessed with the opportunity to create a multitude of projects, in a variety of styles for a range of clients across the world. With all this diversity, I remain committed to providing award Περισσότερα

$250 SGD σε 10 μέρες
(107 Αξιολογήσεις)
6.2
luiswilliam

Hello Greeting!!! I have read your requirements and I would to design and develop your website. I have experienced (3+ years) programmers of this fields. I have expert in wordpress website and currently we are worki Περισσότερα

$88 SGD σε 3 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
5.7
amir12345

Hi Dear hiring Manager, I am interested in the position of (Blog page for article) you recently posted. I have been a professional Developer for 4+ years, and i am very familiar with PSD to HTML,Wordpress,Twitter B Περισσότερα

$31 SGD σε 3 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
5.5
brainbox

I can help you to design blog page that you required but would need more details to get started on things. I hope to have discussion on this if you don't mind can you drop me a line over chat. Thanks

$111 SGD σε 5 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
5.2
WpWooPhp

Hi, I would like to discuss in more detail about your project Kindly respond me so we can discuss in more detail Awaiting for your reply Thanks

$244 SGD σε 5 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
5.8
tarunverma

Hello, Greetings! I have gone through all the requirements very sincerely. I can understand that you are currently looking out for an efficient, creative and professional web developer/designer to build a website Περισσότερα

$222 SGD σε 4 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
5.6
ExpertRoyal

Dear Sir/Madam Take my respect. As a professional Web Designer & Wordpress Developer with 3 years experience i would like to request you highly to give me a chance to make my career. It will be a large pleasure to me Περισσότερα

$200 SGD σε 3 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.0
safaaalatabbi88

Hello,I got a fair comprehension about your project. It's about Build Website and we are totally compatible with this job. I have a great team with creative ideas who are simply good at what they do and are alwa Περισσότερα

$46 SGD σε 3 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
4.9
kanhucharannahak

Hi, Well experienced responsive designer and developer. I am ready to start the work right now,just waiting for your response,good time to talk with you. I having 4.3 years of experience with following techno Περισσότερα

$150 SGD σε 3 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
5.0
hirewebmaster

Hi, I clearly understand your job requirements, that >>need to update your current website that need to design/create blog-page for your website on WP, Please initiate an interview SAP, I can assure that I can Περισσότερα

$98 SGD σε 3 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
4.6