Κλειστό

Artificial Intelligence Training

6 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο ₹24907/ώρα γι' αυτή τη δουλειά

amangpt145

Hello,I can complete your project on time and within your budget.I read through the job details extremely carefully and I am absolutely sure that I can do the project very well. I will give you our best work with our Περισσότερα

₹22222 INR / ώρα
(36 Αξιολογήσεις)
5.6
wangjing0401

Dear, sir. Your project attracted my attention at first glance, because I've really rich experience in MATLAB simulation and programming. I'm really confident about your project, and very eager to join your project. If Περισσότερα

₹15000 INR / ώρα
(7 Αξιολογήσεις)
3.9
smartresearch1

Hello, I am an expert in data mining and predictive modeling. I have a PhD in Physics and I have extensive experience in machine learning applications, statistics and software development (web, mobile, desktop, SaaS). Περισσότερα

₹15000 INR / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.4
aghayth

Hi i have strong background about artificial intelligence especially in computer vision application. we can discuss the training needs for your faculty.

₹41666 INR / ώρα
(1 Αξιολόγηση)
1.0
roales

You coul see my CV on https://es.linkedin.com/in/rosa-elena-alvarez-esteven-707a3961/en. My major in Computer science is Machine Learnig and artificial intelligence.

₹27777 INR / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
software12016

Hello. My name is Daniel. Can you give more details about this project? Thank you very much. A good day

₹27777 INR / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0