Κλειστό

Android application and iphone SIP ( voip)

52 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $1309 γι' αυτή τη δουλειά

omsoftware

Hello, Afraid to inform you that given budget will not be adequate however people who would not have any idea about the project, may quote you cheaper. We are experienced and understand your requirements, if you Περισσότερα

$1030 USD σε 20 μέρες
(143 Αξιολογήσεις)
9.0
KESHAVINFOTECH

Hi Thanks for your valuable time. :-) Please check below points : 1. only expert android and iphone apps dev who worked in sip apps before price dont bid over my max price ==> We got the idea about your AP Περισσότερα

$1500 USD σε 40 μέρες
(683 Αξιολογήσεις)
8.7
SRajpurohit

Hello Sir, This proposal finds you best in health! We have gone through your requirement and would like to convey you that we are a full stack development team and working on Mobile App development since 2012. Περισσότερα

$3608 USD σε 30 μέρες
(180 Αξιολογήσεις)
8.3
seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement and I have great experience working on -Native: iOS, Android (Objective-C, Swift, Java), PhoneGap, JNI, NDK (C/C++),Cocoa, Cocos2d game engine, OpenGLES, c Περισσότερα

$1546 USD σε 15 μέρες
(105 Αξιολογήσεις)
8.7
shibin123sl

Hello, Hope you are doing great. We gone through project description. We are professional web based app development company operating from India. We have eight years of experience in web/mobile software design and dev Περισσότερα

$944 USD σε 20 μέρες
(137 Αξιολογήσεις)
7.9
SevenStarInfo

Hello ! We want to discuss about your project as we have experience in it. What Differentiates us from the other freelancers : # Experience of more than 5 years in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major Περισσότερα

$1500 USD σε 20 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
7.9
beepig

Hi there, I'm a mobile applications development team manager and a developer myself too, and I'm very interested in your job post involving these skills. We have recently worked in iOS/Android/Windows Phone apps de Περισσότερα

$1666 USD σε 20 μέρες
(128 Αξιολογήσεις)
8.0
monoLancer

How are you? Happy New Year I had read your job description carefully. I believe that I can do this job well. Because I have follow skill and experience to build your product. - Object C and Swift - Jave an Περισσότερα

$1111 USD σε 20 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
7.9
myzealit

Thanks for inviting me to the Project We have worked on The Session Initiation Protocol (SIP) It is a communications protocol for signaling and controlling multimedia communication sessiona such as voice and vide Περισσότερα

$1500 USD σε 20 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
7.9
needman

Hi, I carefully have read your proposal, and have greatly interested in your job. I am an expert who has developing career including not only Android and IOS native app but also web service including backend API. Περισσότερα

$1500 USD σε 20 μέρες
(87 Αξιολογήσεις)
7.5
clevery

Thanks for your invitation I have full experiences of SIP Let's discuss more indetail _____________________ Regards

$1500 USD σε 20 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
7.4
davincci199412

I have enough experience in SIP(voip) project. [url removed, login to view] [url removed, login to view] If you hire me, Περισσότερα

$1500 USD σε 20 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
7.5
prashushinde9

Hello, We have accomplished 90% of the project which is similar of your requirement. All we need 10% customization as per your requirement set and specifications. I want to discuss in personal chat in order to explore Περισσότερα

$1546 USD σε 40 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
7.2
pytho

Hi, I am interested to work with you on this project, I reviewed the requests you listed and I would like to discuss further details with you. Since 2006 I am managing a Web Design Agency located in Romania, which cur Περισσότερα

$1778 USD σε 30 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
6.9
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customizations, I want to discuss this project with you further Περισσότερα

$1030 USD σε 20 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
6.8
CodeWolves

Hi, We have hands on experience with Wordpress,Magento and are available to start right away!!! Follow the link to our Portfolio and some of our previous work : Portfolio: [url removed, login to view] Περισσότερα

$1000 USD σε 5 μέρες
(102 Αξιολογήσεις)
7.2
PerfectlyCoding

Dear client, Thanks for your attention. I am android and iOS app, web server developer. I will like to work on your project and deliver the project. I have developed many applications involving various functionalit Περισσότερα

$1500 USD σε 20 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
6.7
nuprogramer

Hope you are doing great. I have checked the given detail of this project and I am interested to provide you my services. I have more than 5 years experience in providing professional website development services and w Περισσότερα

$1666 USD σε 20 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
6.8
mmadi

Dear Client, Greetings from Flowgica technologies, I have experience with these skills. We do have similar experience doing something similar to yours therefore I am looking forward to discuss and move ahead. Our late Περισσότερα

$1050 USD σε 24 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
6.9
super2lao

Familiar interface and simple algorithm encourage your work. • Main Section: Website & Mobile 01Languages: Objective C , Swift , PHP, Java, SQL, HTML, CSS, JavaScript, C, C++, C#, • Web Frameworks: Laravel , Wordp Περισσότερα

$1500 USD σε 20 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
6.6