Κλειστό

Analista Programador NET

Requerimientos estudios y/o personalesBachiller o Egresado de carrera [url removed, login to view] de investigar, aprender y probar nuevas tecnologíasProactividad, orientación a resultados, flexibilidad y responsabilidadRequerimientos profesionales: Conocimiento de Net Framework 4 en adelante, lenguaje C#.Conocimientos en WCF, (deseable: MVC 5)•WebForm ASP NET Conocimiento de SQL Server 2008, 2012 R2. 2012 (deseable: Oracle)Conocimiento deIntegration Services Conocimiento en Reporting Services Solido conocimiento de Javascript, Jquery y [url removed, login to view] de Visual Studio 2008/2010/2013Duración de proyecto 2 meses-

Ικανότητες: .NET, ASP, HTML, JSP, PHP

Περισσότερα:

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) -, Peru

Ταυτότητα Εργασίας: #12414081