Ολοκληρωμένο

Add filters,searching and pagination in my website

Ανατέθηκε στον:

kuldeepbora7309

Fixed Price-: 55 USD only for complete development. Please have a look on my profile and previous projects along with my clients feedback reviews. • 100% Jobs Completed • 100% On Budget • 100% On Time • 43 Περισσότερα

$55 USD σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
2.6

7 freelancers are bidding on average $108 for this job

RaybirdDesigns

Bid is a placeholder. Please message so we can discuss the scope and requirements of this project, as there is not enough information to be able to provide an accurate quote and time frame. Thank you, Daniel Lar Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
5.4
$45 USD σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.0
shubham2647

Hello Sir, I am a professional web developer with more than 7 years of experience with CakePHP. Please award me the project and provide me the files so that i can add, searching, pagination and filters. Thanks

$45 USD σε 2 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
3.5
Mangal01

I am a programmer as i have 7+ years of working experience in Magento 1.9/2.0, php,mysql,ajax, jquery, javascript, css, html,Codeigniter, Graphics Design. I am a Developer with a team of developers and designers. I hav Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
1.6
$155 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.4
Techxygen

Hi, in which technology your website is developed? I would love to work on your project. I’m a software engineer with exceptional skills in web development. I have excellent problem solving skills and have participated Περισσότερα

$200 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sachindahda

Hello, I am having two and half years of experience in Cakephp Framework. I would love to work on your project and deliver it within the given period. Thanks and Regards, Sachin Dahda

$45 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0