Κλειστό

Add OCR (text recognition) business card reader to form on mobile website.

16 freelancers are bidding on average $474 for this job

atech0

Hello, I have read the details & confident to complete your work successfully. Similar to your requirement, in one of my app , I have done OCR code scanning with same concept as text scan by camera. https://itu Περισσότερα

$750 AUD σε 10 μέρες
(158 Αξιολογήσεις)
8.2
searchtechnow

As per our understanding we need to create a card reader Bar Code which you can use in the mobile website. We look forward to your response, so that we can discuss this and be on the same page before we move forward Περισσότερα

$421 AUD σε 10 μέρες
(283 Αξιολογήσεις)
7.9
Shopify

I want to discuss this project with you further, let me know the best suitable time for you to schedule the meeting, Feel free to message me at any time, i used to be online 14 hrs in a day on this website so probably Περισσότερα

$773 AUD σε 10 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
6.7
newstar85

Hi! Sir. I am a professional developer for image processing and computer vision. I have the experience in image processing and OpenCV for 5 years. I have already developed the image processing and OCR project on fre Περισσότερα

$500 AUD σε 10 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
6.4
evadevlopers

Hi There, Ready To Start now. I have 4+ years experience in PHP as well as Wordpress, Magento,OpenCart, Prestashop, OsCommerce….and also in responsive CSS3, bootstrap, html5 . etc You can check our work http://www Περισσότερα

$250 AUD σε 2 μέρες
(128 Αξιολογήσεις)
6.1
yogeshssanwal

Hi there - My name is Jhalak. I’ve read your [login to view URL] team has 4 years experience designing and developing mobile apps and Websites.I would approach your project by starting with wireframes and getting the site complet Περισσότερα

$555 AUD σε 10 μέρες
(91 Αξιολογήσεις)
5.7
Websitemaestro

Hi, Thanks for the opportunity. As per your requirement, i would like to tell you that I have a very strong experience of more than 5 years in this field of design and development. Please spare a moment to dis Περισσότερα

$277 AUD σε 10 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
5.7
idesignwork

Hi, I just read the job description and would like to chat with you to understand your requirement that you want in the site. Let me know what exact features you need for this site ? I have good skills in web de Περισσότερα

$255 AUD σε 4 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.8
$555 AUD σε 10 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.5
danil2021

Hi, ************No Upfront*************** Qualification :- 1)Skills :- wprdpress , php ,codeignitor,bootstrap,opencart,Angualr js,joomla, Zend ,Android/IOS , E-commerce ,Bigcommerce,Salesforce etc. 2)Educati Περισσότερα

$555 AUD σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.7
hpgroup2016

-----------------------------Best Result on Time------------------------- Hello! I read your description carefully. Your project is absolutely wonderful and fascinating. I have rich experiences in C, C++, C#, MFC Περισσότερα

$600 AUD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
3.2
$555 AUD σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.0
Newforce

Hello there, we can work on this project at most reasonable price with no compromise on quality and customer service. We have successfully completed similar projects in the past and having gone through your requirement Περισσότερα

$555 AUD σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.3
hirakhan2

Hi,  I have review project details and would like to discuss with you regarding the project. Kindly let me know when available. Thank you.

$250 AUD σε 4 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.6
$555 AUD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
2.6
$555 AUD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.3
palak17

We are having an experience of 4 years and also provide surety of quality [login to view URL] are also having the team with innovative & creative ideas and good experienced in Google Analytic s and Internet Marketing and Web and G Περισσότερα

$250 AUD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.3
alaserm

Hi there, I can add image upload to form, and OCR will be processed on server see my reviews [login to view URL]~01324463202da70cb6 https://www.freelancer.com/u/alaserm.html [login to view URL] Περισσότερα

$744 AUD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
$333 AUD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0